Darko Radunović - ministar finansija

ministarstvo finansija

Rođen je 1960. godine u Podgorici, gdje je zavšio osnovnu školu i Gimnaziju ,,Slobodan Škerović“. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu.

Radni angažman započeo  je 1987. godine u Elektroprivredi Crne Gore, da bi nakon godinu dana, zaposlenjem u Jugobanci, ušao u svijet bankarstva u kojem je više od dvije decenije pokrivao najodgovornije poslove u finansijskom sektoru. Bio je član Upravnog odbora Wexim banke iz Moskve,  Odbora direktora Jugobanke AD Beograd za cijeli sistem SFRJ, te član Upravnog odbora Beogradske berze novca.

Sa pozicije pomoćnika generalnog direktora Jugobanke, 1998. godine preuzima funkciju finansijskog direktora a zatim i potpredsjednika kompanije Montenegro airlines.

U periodu  2001-2004. bio je zaposlen u Euromarket banci, prvo kao zamjenik generalnog direktora, a zatim i kao izvršni direktor, dok je od 2004. do 2012. godine bio angažovan u Montenegrobanci, najvećim dijelom kao izvršni direktor.

Od 2003. do 2007. je bio predsjednik Upravnog odbora Fonda za osiguranje i finansiranje spoljnotrgovinskih odnosa Srbije i Crne Gore.

Kao predsjednik Borda direktora Prve banke bio je angažovan od 2012. do 2013. godine, a u periodu od 2013 – 2016. godine je obavljao dužnost glavnog izvršnog direktora u Prvoj banci.

Na čelu Udruženja banaka Crne Gore bio je u periodu od 2014-2015 godine.

Nakon stručnih usavršavanja u Hagu i Vašingtonu na temu  jačanja buduće i ekonomske i političke sigurnosti, stekao je zvanje Stalnog SENSE tutora- trenera za firme.

Za ministra finansija u Vladi Crne Gore imenovan je 28. novembra 2016. godine.

Služi se engleskim jezikom.

Oženjen je i otac dvoje djece.