Manja slova Veća slova RSS

Koje informacije najčešće tražite na sajtu Ministarstva finansija?


Aktuelnosti

23.04.2021.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana radnog tijela za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj imovini (“Službeni list CG”, br. 21/09 i 40/11)

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo finansija i socijalnog staranja objavljuje...

više...
23.04.2021.

Obavještenje za polaganje ispita za sticanje sertifikata unutrašnjeg revizora u javnom sektoru

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja i Uprava za kadrove organizuju ispit za sticanje sertifikata unutrašnjeg revizora u javnom sektoru, u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu polaganja ispita za sticanje sertifikata unutrašnjeg revizora u javnom sektoru („Službeni list Crne Gore”, broj:071/19)...

više...
22.04.2021.

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnu grupu za izradu predloga Pravilnika o bližim uslovima i vršenju nadzora nad stručnim radom pružaoca usluge

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnu grupu za izradu predloga Pravilnika o bližim uslovima i vršenju nadzora nad stručnim radom pružaoca usluge...

više...
20.04.2021.

Crna Gora ima stabilne javne finansije i može da plaća sve obaveze

Kao posljedica nesporazuma i političkih spinova, prethodnih dana u javnosti su se pojavile netačne informacije o tome da smo od Evropske unije tražili da preuzme ili otplati dugovanja koja imamo prema kineskim povjeriocima. Naglašavamo da Crna Gora ima kapacitet da servisira sve svoje finansijske obaveze, ali i da jesmo i uvijek ćemo biti otvoreni za saradnju sa našim evropskim partnerima, kako bismo temeljnim analizama došli do najpovoljnijih mogućih uslova kada je riječ o finansiranju strateških projekata u Crnoj Gori, kakav je i auto-put...

više...
19.04.2021.

Sve više djece i mladih zove besplatni savjetodavni telefon

Nastavlja se nacionalna kampanja za promociju SOS telefona koju podržavaju i mladi putem svojih društvenih mreža...

više...