Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Пита Бранка Мирковић

Датум објаве: 20.10.2010 18:04 | Аутор: Ивона Михајловић

Испис Штампај страницу


Питање:

Поштовани, болесник сам од мултиплекс склерозе у полупокретном стању, па ме је интересовало да ли сам ослобођена пореза и царине на куповину новог возила, с обзиром да живим ван града и кола су ми неопходна. Унапријед хвала!

Одговор:

У вези Вашег захтјева који се односи на ослобођење од плаћања царине и ПДВ-а на увоз путничког моторног возила, обавјештавамо Вас следеће:

1. Одредбама члана 184 став 1 тачка 6 Царинског закона ("Службени лист РЦГ", бр. 07/02...66/06 и "Службени лист РЦГ", број 21/08), ослобођени су од плаћања царине хуманитарне организације, удружења слијепих и глувих, односно наглувих особа, лица обољела од мишићних и неуромишићних обољења и њихови чланови који увозе специфичну опрему, уређаје, инструменте, резервне дјелове и потрошни материјал за потребе тих лица. Детаљан поступак за остварење права на ослобођење од плаћања царине из члана 184 став 1 тачка 6, прописан је чл. 20-24 Уредбе о поступку остваривања права на ослобођење од плаћања царине ("Службени лист РЦГ", број 22/03).

Напомињемо, да се поступак за остваривање права на ослобођење од плаћања царине, сходно одредбама члана 2 наведене уредбе, покреће подношењем писменог или усменог захтјева надлежној царинарници која по поднијетим захтјевима одлучује рјешењем, ако предметном уредбом није другачије прописано. Имајући у виду претходно наведено, упућујемо Вас да у непосредном контакту са надлежном царинарницом сагледате могућност ослобођења од плаћања царине.

2. Одредбама члана 3 Закона о порезу на додату вриједност (“Службени лист РЦГ”, бр. 65/01...76/05 и “Службени лист ЦГ”, бр. 16/07) прописано је да се ПДВ плаћа на промет производа и услуга које порески обвезник врши у оквиру обављања своје дјелатности уз накнаду, као и на увоз производа. Одредбама члана 28 став 1 тачка 11) цитираног закона прописано је да су од плаћања ПДВ при увозу ослобођена путничка возила, посебно подешена за превоз инвалида у инвалидским колицима, али само ако се увозе за потребе лица коме због физичког хендикепа требају инвалидска колица, уз услове прописане царинским прописима. Имајући у виду претходно наведено, упућујемо Вас да у непосредном контакту са Управом царина сагледате могућност ослобођења од плаћања царине, а што је услов за ослобођење од плаћања ПДВ приликом увоза путничког возила посебно подешеног за превоз инвалида у инвалидским колицима.


Срдачан поздрав,

Слободанка Цветковић,
савјетник у сектору за порески и царински систем