Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Пита Иван Терзић

Датум објаве: 01.03.2011 16:27 | Аутор: Ивона Михајловић

Испис Штампај страницу


Питање:

У члану 566 Закона о облигационим односима(Сл.л.ЦГ бр.47/08) дефинише се: "Уговором о зајму обавезује се зајмодавац да преда у својину зајмопримцу одређену количину новца или којих других замјенљивих ствари, а зајмопримац се обавезује да му врати послије извјесног времена исту количину новца, односно исту количину ствари исте врсте и квалитета."

У члану 572 се наводи: "Ако у зајам није дат новац...., зајмопримац је овлашћен да по свом избору врати позајмљене ствари или износ новца који одговара вриједности тих ствари..."

Да ли је исти порески статус датих и примљених робних или финансијских зајмова, са аспекта ПДВ-а и пореза на добит правних лица?

Унапријед хвала на одговору.


Одговор:

Поштовани г-дине Терзићу,

У вези Вашег захтјева који се односи на порески третман зајма, обавјештавамо Вас следеће:

Уговор о зајму је облигацијони однос уређен одредбама Закона о облигационим односима - чл. 566 – 575 (»Службени лист Црне Горе«, бр.47/08). Одредбама члана 3 Закона о порезу на додату вриједност (“Службени лист РЦГ”, бр. 65/01.....76/05 и “Службени лист ЦГ”, број 16/07 ) прописано је да се ПДВ плаћа на промет производа и услуга које порески обвезник врши у оквиру обављања своје дјелатности уз накнаду, као и на увоз производа.

Одредбама члана 27 тачка 4) цитираног закона прописано је да су банкарске и финансијске услуге ослобођене плаћања ПДВ.

Имајући у виду наведено, давање новца на зајам није промет производа или услуга, сходно члану 3 тачка 1) Закона о порезу на додату вриједност, па самим тим уговорене стране нијесу обвезници плаћања ПДВ. Значи, на пренос (уплату) новчаних средстава по основу зајма које домаће лице (правно или физичко) одобрава правном лицу не постоји обавеза плаћања пореза на додату вриједност.

Одредбама члана 29 Закона о порезу на добит правних лица (“Службени лист РЦГ”, бр. 65/01, 80/04 и »Службени лист ЦГ”, број 40/08 и 86/09) прописано је да је обвезник пореза на добит дужан да нерезидентном правном лицу обрачуна и уплати порез по одбитку на исплаћене камате по стопи од 9% . Међутим, одредбом члана 34 Закона о порезу на добит правних лица, прописано је да споразум о отклањању двоструког опрезивања има претежну важност у односу на одредбе Закона о порезу на добит правних лица. Уколико постоји уговор о избјегавању двоструког опорезивања, примјењују се одредбе тог уговора под условом да нерезидент докаже статус резидента државе са којом је Црна Гора закључила уговор о избјегавању двоструког опорезивања и да је нерезидент стварни власник прихода (члан 29а Закона).Према томе, код исплате камата нерезидентном правном лицу – иностраном кредитору, постоји обавеза обрачунавања пореза по одбитку на исплаћене камате по стопи од 9%, уколико не постоји уговор о избјегавању двоструког опорезивања који третира порески третман камата.

СЕКТОР ЗА ПОРЕСКИ И ЦАРИНСКИ СИСТЕМ