Manja slova Veća slova RSS

>

Pita Živko Ćosić

Datum objave: 27.05.2011 14:40 | Autor: Ivona Mihajlović

Ispis Štampaj stranicu


Pitanje:

Poštovani,

Pravno lice je u okviru svoje djelatnosti privelo kraju izgradnju stambeno poslovnog centra u Crnoj Gori, a u tumačenju člana 46 stav 11 Pravilnika o primjeni zakona o PDV -u, osnovica za obračun se umanjuje za iznos vrijednosti zemljišta i plaćenih komunalija. Neophodno nam je vaše mišljenje u cilju spoznaje da li smo pravilno protumačili navedene odredbe i eventualno izbjegli spor sa Poreskom upravom.


Odgovor:

Poštovani g-dine Ćosiću,

Odredbama člana 46 Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni list RCG", br. 65/02…16/06) propisano je da poresku osnovicu pri isporuci novoizgrađenih građevinskih objekata ili dijelova tih objekata (zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaže i dr.) čini vrijednost isporučenog objekta, koja ne sadrži vrijednost zemljišta ni iznos naknade za komunalno uređenje zemljišta, prema propisu nadležnog organa lokalne samouprave.

Odredbama člana 4 stav 4 Zakona o PDV-u ("Službeni list RCG", br. 65/01…76/05 i "Službeni list CG", br.16/07) propisano je da se prometom proizvoda, u smislu PDV, ne smatra promet zemljišta (poljoprivrednog, građevinskog, izgrađenog i neizgrađenog). To zemljište se oporezuje porezom na promet nepokretnosti, shodno odredbama Zakona o porezu na promet nepokretnosti, po stopi od 3%, a plaća ga kupac nepokretnosti.

Usljed prethodno navedenog, isporučilac novoizgrađenih nepokretnosti je dužan da u ugovoru posebno iskaže građevinsku vrijednost objekta, koja služi kao osnovica za obračun PDV, a posebno vrijednost zemljišta koja služi kao osnovica za obračun poreza na promet nepokretnosti.

S poštovanjem,

SEKTOR ZA PORESKI I CARINSKI SISTEM