Manja slova Veća slova RSS

>

Primjena novog Zakona o finansiranju lokalne samouprave pozitivno utiče na opštinske finansije

Primjena novog Zakona o finansiranju lokalne samouprave pozitivno utiče na opštinske finansije
Datum objave: 18.06.2019 08:33 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo finansija

U cilju kontinuiranog praćenja finansijskog stanja u lokalnim samoupravama i implementacije Zakona o finansiranju lokalne samouprave generalna direktorica Direktorata za lokalnu samoupravu i privredna društva u većinskom vlasništvu države, Snežana Mugoša održala je radni sastanak sa rukovodiocima opštinskih službi za finansije. Sastanku je, osim predstavnika Ministarstva finansija i opštinskih službi za finansije, prisustvovala i predstavnica Zajednice opština Crne Gore.

Tema radnog sastanka su bili pokazatelji trenutnog finansijskog stanja i aktuelni problemi sa kojima se suočavaju lokalne samouprave. 

Poseban akcenat je stavljen na efekte primjene novog Zakona o finansiranju lokalne samouprave. Svi učesnici sastanka su istakli zadovoljstvo primjenom novih zakonskih rješenja u oblasti finansiranja lokalne samouprave. Uporedni podaci za prvi kvartal 2019. godine u odnosu na prvi kvartal 2018. godine pokazuju da primjena zakona daje očekivane pozitivne efekte. Naime, prihodi po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica na nivou svih lokalnih samouprava su u periodu januar-mart 2019. godine ostvareni u iznosu od 6,15 mil. € što je za 2,51 mil. € više u odnosu na isti period prethodne godine. Osim toga, transferi iz Egalizacionog fonda su povećani u iznosu od 1,29 mil. € u odnosu na januar – mart 2018. godine.

Analizom podataka utvrđeno je da su u posmatranom periodu gotovo sve pozicije izdataka lokalne samouprave uvećane u odnosu na isti period prethodne godine. Imajući u vidu navedeno, generalna direktorica Mugoša je ukazala na neophodnost racionalizacije tekuće potrošnje i poboljšanja efikasnosti u naplati sopstvenih prihoda. Ona je izrazila uvjerenje da će opštine koje imaju veliki iznos neizmirenih obaveza u narednom periodu raditi na njihovom izmirenju u skladu sa odredbama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, kao i da će povećanje ustupljenih i sopstvenih prihoda doprinijeti većem kvalitetu usluga koje lokalne samouprave pružaju građanima. 

Generalna direktorica Mugoša je iskazala zadovoljstvo činjenicom da je uspostavljanje revolving fonda pokazalo svoju opravdanost imajući u vidu da su u prethodna četiri mjeseca povučena značajna sredstva iz ovog fonda koji ima podsticajnu ulogu za jedinice lokalne samouprave u cilju što boljeg korišćenja dostupnih donatorskih sredstava za realizaciju važnih projekata od javnog interesa.

Na sastanku su svim učesnicima podijeljene dvojezične brošure koje sadrže Zakon o finansiranju lokalne samouprave i sve podzakonske akte koji su doneseni na osnovu ovog zakona. Brošure su štampane u okviru projekta "Jačanje transparentnog i odgovornog upravljanja javnim finansijama u Crnoj Gori" koji zajednički implementiraju Ministarstvo finansija Crne Gore i UNDP, uz podršku Ministarstva finansija Republike Slovačke.


MINISTARSTVO FINANSIJA