Manja slova Veća slova RSSAutorski tekstovi

25.03.2010.

Autorski tekst pomoćnika ministra, Borislava Ratkovića, objavljen u dnevnom listu Pobjeda

Autorski tekst pomoćnika ministra, Borislava Ratkovića, objavljen u dnevnom listu Pobjeda Sumirajući globalne rezultate uspješnosti jednog ekonomskog sistema i projektujući njegove kapacitete u budućnosti, teorija i praksa nas upućuju na korišćenje BDP-a kao sisntetizovanog pokazatelja aktivnosti i utilitarnosti jednog društva u stvaranju nove vrijednosti...

12.02.2010.

Autorski tekst, Vladislava Karadžića i Radovana Živkovića, objavljenog u dnevnom listu Vijesti

U svjetlu nedavne posjete predstavnika MMF Crnoj Gori, u javnosti se razvila polemika oko obračuna i projekcija makroekonomskih agregata, a posebno BDP. U laičkoj i stručnoj javnosti su iznesena disonantna i dijametralno suprotna mišljenja i konstatacije.

10.02.2010.

Autorski tekst, Ane Ivanović, samostalne savjetnice u Ministarstvu finansija, objavljen u rubrici "Forum" u dnevnom listu Vijesti

Autorski tekst, Ane Ivanović, samostalne savjetnice u Ministarstvu finansija, objavljen u rubrici "Forum" u dnevnom listu Vijesti

Korijeni ideje današnje Svjetske trgovinske organizacije smješteni su u malom gradu američke države nezvanične parole ’’živi slobodno ili ne živi uopšte’’, Breton Vudsu, Nju Hempšir. Možda je upravo ova simbolika i korespondirala težnjama ka globalnoj poslijeratnoj političkoj i ekonomskoj obnovi izraženoj u zaključcima Konferencije UN-a o potrebi slobodnog i supranacionalnog regulisanja monetarnih i finansijskih pitanja na kraju Drugog svjetskog rata, koji će staviti tačku na ideologiju izolovanih nacionalnih ekonomija...

20.01.2010.

Autorski tekst pomoćnika ministra, mr Milorada Katnića, objavljen u dnevnom listu Pobjeda

Sistem zaštite depozita nastao je 1933. godine, za vrijeme velike depresije, u Americi. Sama zaštita je započeta kao socijalna mjera sa ciljem da se obezbijedi sigurnost malim štedišama ukoliko njihova banka prestane sa radom. U Evropskoj uniji sistem zaštite depozita je na snazi od 1994. godine. Direktiva 94/19/EC Evropskog parlamenta zahtijevala je od svih država članica garanciju najmanje 90% iznosa depozita koji ne može biti manji od 20.000 eura po osobi. Ekonomska kriza učinila je da se 7. oktobra, na Ecofin sastanku minisatra finansija EU, izglasa povećanje garantovanog iznosa na najmanje 50.000 eura. Danas je zaštita (dijela) depozita prihvaćen koncept u većini zemalja svijeta

01.01.2010.

Autorski tekst, mr Ivana Radulovića, samostalnog savjetnika u Ministarstvu finansija, objavljen u rubrici "Forum" u dnevnom listu Vijesti

Autorski tekst, mr Ivana Radulovića, samostalnog savjetnika u Ministarstvu finansija, objavljen u rubrici "Forum" u dnevnom listu Vijesti

Globalna ekonomska efikasnost zahtijeva potpunu slobodu prometa robe i usluga, kao i slobodno kretanje faktora proizvodnje. Kada je riječ o jedinstvenom tržištu EU, ekonomska efikasnost se ostvaruje kroz regionalnu ekonomsku integraciju ovog tržišta, jezgro koje leži u „č;etiri slobode“ – kretanje robe, usluga, kapitala i radne snage. Slobodna trgovina ide u korist potrošača, dok proizvodnju treba obavljati samo kada može biti najefikasnija. Rezultirajuće promjene u raspodjeli ostvarenih prihoda moraju biti prihvatljive, dok socijalne i ekološke posljedice ne bi smjele da nadmaše ekonomsku korist koja proizilazi iz slobodnog kretanja...

21.12.2009.

Autorski tekst potpredsjednika Vlade i ministra finansija, dr Igora Lukšića, objavljen u publikaciji Podgorica Info

Potpredsjednik Vlade i ministar finansija, dr Igor Lukšić: "Globalna finansijska i ekonomska kriza ostavila je dubok ožiljak u svjetskoj ekonomji i ono što je izvjesno da budući opravak neće biti lak. Možda će, ipak, najviše vremena trebati da se povrati povjerenje svih učesnika u ekonomskim i finansijskim tokovima. Prethodnu godinu obilježio je, prije svega, skepticizam i strah kako građana, tako i bankara, a možda, ponajviše investitora, koji su u 2009. godini gledali iz prikrajka i bojažljivo analizirali svoje dalje investicione planove"...

27.10.2009.

Autorski tekst potpredsjednika Vlade i ministra finansija, dr Igor Lukšića, za dnevni list Pobjeda

Da li je pretenciozno izreći da će narednih nekoliko mjeseci bitno uticati na put kojim će se ekonomski sistem Crne Gore kretati u narednim godinama? Sasvim sigurno da tako zvuči, ali vjerujem da je takav iskaz realan. Očekuje nas mnogo posla u nekoliko različitih polja, ali se sva ona u suštini srijeću na istom horizontu. U mjeri u kojoj će određene politike biti realizovane bitno zavisi kakav će ishod ekonomskih kretanja biti.

Globalna finansijska, a potom ekonomska kriza, ostavila je trag na svjetsku ekonomju. Ukupni tokovi kapitala su smanjeni, svjetska razmjena, takođe, a veliki broj radnika je ostao bez posla. Svjetska ekonomija prolazi kroz korekciju, koja će bez obzira na državnu podršku, trajati dugo

22.12.2008.

Tekst o državnoj pomoći objavljen u Nezavisnom dnevniku Vijesti

Saglasno sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji i Privremenim sporazumom, koji je stupio na snagu 1. januara 2008. godine, Crna Gora je preuzela obaveze o uspostavljanju sistema za državnu pomoć koji je usaglašen sa sistemom državne pomoći EU. S tim u vezi, Ministarstvo finansija, preuzelo je koordinaciju aktivnosti koje se odnose na državnu pomoć i osnovalo Odeljenje za pripremu državne pomoći...Download

24.11.2008.

Autorski tekst ministra finansija dr Igora Lukšića objavljen u magazinu CG ekonomist

Zahuktala globalna finansijska kriza i njeno prelivanje na realni sektor nalaže svakoj odgovornoj vladi oprez i obavezu preventivnog djelovanja. Nijedna država svijeta, osim nekoliko politički, uglavnom samoizolovanih, ne može očekivati da je posljedice krize zaobiđu. Čak ni te zemlje u određenom dijelu neće ostati nepogođene... Download

03.11.2008.

Autorski tekst ministra finansija, Igora Lukšića, Ekonomski benefiti Crne Gore od ulaska u NATO, koji je objavljen u časopisu Bezbjednost

Pored političkih i bezbjednosnih, pristupanje najmoćnijem političko-vojnom savezu donijelo bi Crnoj Gori, brojne ekonomske koristi. To je jedan od razloga zbog kojih je Crna Gora učlanjenje u NATO definisala kao osnovni spoljnopolitički i bezbjednosni prioritet... Download