Manja slova Veća slova RSSIntervjui

01.05.2019.

Intervju ministra Darka Radunovića za Pobjedu

Intervju ministra Darka Radunovića za Pobjedu Vlada je predložila da se povećanje minimalne zarade za 15 odsto, odnosno na 222 eura primijeni od 1. jula tekuće godine, naravno, ukoliko se meðu socijalnim partnerima, u okviru Socijalnog savjeta, prethodno postigne saglasnost, kazao je u intervjuu Pobjedi ministar finansija Darko Radunović i podsjetio da prijedlog Vlade podrazumijeva i smanjenje opterećenja rada za dva odsto...

11.04.2019.

Generalni direktor Darmanović za Radio Crne Gore: Hartije od vrijednosti sigurna investicija

Generalni direktor Darmanović za Radio Crne Gore: Hartije od vrijednosti sigurna investicija

22. i 23. aprila će biti emitovane državne obveznice. To je za Radio Crne Gore najavio Generalni direktor Direktorata za državni trezor u Ministarstvu finansija, Dragan Darmanović. Pravo kupovine imaju domaća i strana pravna lica, ali i građani. Vrijednost jedne obveznice je hiljadu eura, kamata tri, odnosno tri i po procenta, a rok dospijeća 2024, odnosno 2026.godine...

23.01.2019.

Intervju Generalne direktorice za finansijski sistem i unapređenje poslovnog ambijenta, dr Bojane Bošković za CoRD magazin

Intervju Generalne direktorice za finansijski sistem i unapređenje poslovnog ambijenta, dr Bojane Bošković za CoRD magazin

Crna Gora je, u novom Izvještaju, zauzela 50. mjesto na listi od 190 rangiranih zemalja i time, u poređenju sa prošlogodišnjim Izvještajem, nažalost nazadovala za 8 mjesta. Ovogodišnje lošije rangiranje, kao i činjenica da ni u jednoj oblasti nije prepoznata reforma, treba da predstavlja opravdano upozorenje svim resorima uključenim u kreiranje poslovnog ambijenta...

04.01.2019.

Intervju ministra Darka Radunovića za MINA-Business

Intervju ministra Darka Radunovića za MINA-Business

Ministarstvo finansija je, prema makroekonomskom scenariju, do 2021. predvidjelo kumulativnu realnu stopu rasta crnogorskog bruto domaćeg proizvoda (BDP) od 7,7 odsto, pri čemu je za ovu godinu prognoziralo 2,8 odsto, saopštio je resorni ministar Darko Radunović...

31.12.2018.

Intervju ministra Darka Radunovića za ND Vijesti: Planiramo ukidanje kriznog poreza 2020. godine

Intervju ministra Darka Radunovića za ND Vijesti: Planiramo ukidanje kriznog poreza 2020. godine

Vaše problemsko pitanje moramo posmatrati u okviru ukupnih rezultata Vlade, a oni su, bar kada je riječ o ključnim makroekonomskim pokazateljima, zaista dobri. Nakon rasta BDP-a u 2017. godini od 4,7%, i skoro 5% u prva tri kvartala 2018, možemo reći da imamo vidljiv i mjerljiv pozitivan ekonomski trend. Treba naglasiti da je on ostvaren u okolnostima fiskalne konsolidacije koju sprovodimo, a koja treba da trajno stabilizuje državne finansije, uz istovremeno omogućavanje ekonomskog rasta. To je izuzetno zahtjevan posao, a ja sam veoma zadovoljan što ga uspješno sprovodimo i što se, kroz rast BDP-a, stvaraju sve opipljiviji uslovi za približavanje standarda naših građana standardu u zemljama Evropske unije...

14.11.2018.

Intervju generalne direktorice Ive Vuković za ,,Putovanja": ,,Kvalitetom do dobrih rezultata"

Intervju generalne direktorice Ive Vuković za ,,Putovanja": ,,Kvalitetom do dobrih rezultata"

Ukupan poslovni ambijent u Crnoj Gori je veoma podsticajan za investiranje i razvoj preduzetništva. Posebna pažnja je usmjerena na unapređenje ambijenta za razvoj biznisa u sektoru turizma, imajući u vidu da je turizam jedan od prioritetnih sektora razvoja Crne Gore i da bruto prihodi od turizma učestvuju u bruto domaćem proizvodu sa preko 22%, uz tendenciju daljeg rasta. ...

12.11.2018.

Intervju ministra Darka Radunovića za Pobjedu: ,,Dogodine prednost zaduživanju na domaćem tržištu"

Intervju ministra Darka Radunovića za Pobjedu: ,,Dogodine prednost zaduživanju na domaćem tržištu"

Sve obaveze u narednoj godini će se ne-smetano servisirati. Za ot-platu duga tokom 2019. biće korišćeni depoziti ostvareni u tekućoj godini, koji se procjenjuju na 180 do 200 miliona eura. Vlada će prednost prilikom zaduživanja dati domaćem tržištu i izdavanju lokalnih obve-znica. Druga garancija Svjetske banke zavisiće od naših rezultata reformi u upravljanju javnim finansijama, tržištu rada, penzijskom i finansijskom sektoru. Od Svjetske banke se očekuje do 15 miliona eura kredita za smanjenje prekobrojnih u državnoj administraciji, kazao je u inter-vjuu Pobjedi ministar finansija Darko Radunović. ...

16.07.2018.

Intervju ministra Darka Radunovića za Pobjedu: ,,Korekcije poreza samo u slučaju poremećaja tržišta."

Intervju ministra Darka Radunovića za Pobjedu: ,,Korekcije poreza samo u slučaju poremećaja tržišta."

Nema motiva za globalnu promjenu poreskih stopa. Izuzeci su moguci samo u slucajevima kada je korekcija nužna i kada ona nije samo u funkciji poreskih prihoda, nego i uticaja na regularnost i stabilnost tržišta, kazao je u intervjuu Pobjedi ministar finansija Darko Radunovic u odgovoru na pitanje da li se priprema korekcija nekih poreskih stopa. Imajuci u vidu stimulativnu misiju poreske politike, moguce je da se pojedini porezi, kod specificnih kategorija obveznika, kao što su kulturni radnici ili sportisti, posebno urede, da bi se podstakle djelatnosti od posebnog javnog interesa ili da bi se olakšala naplata kaže ministar...

08.06.2018.

Intervju Ministra Darka Radunovića za portal Analitika

Intervju Ministra Darka Radunovića za portal Analitika

Prihodi budžeta u prvih pet mjeseci ove godine iznosili su 622,8 miliona eura i 13,7 odsto su veći u odnosu na isti mjesec lani, dok su premašili plan za 1,5 odsto. Do kraja maja najveći rast bilježe prihodi od PDV-a za 33,5 miliona, od doprinosa 13,7 miliona i poreza na dobit 9,5 miliona eura, izjavio je ministar finansija Darko Radunović...

31.05.2018.

Intervju Ministar Radunović za Poslovne novine “100 najvećih u Crnoj Gori”: Cilj Ministarstva finansija su stabilne i održive javne finansija

Intervju Ministar Radunović za Poslovne novine “100 najvećih u Crnoj Gori”: Cilj Ministarstva finansija su stabilne i održive javne finansija

Intervju Ministar Radunović za Poslovne novine “100 najvećih u Crnoj Gori”: Cilj Ministarstva finansija su stabilne i održive javne finansija...