Manja slova Veća slova RSSIzvjestaji MMF-a

07.03.2018.

Održana press konferencija povodom redovne godišnje misije MMF-a

Održana press konferencija povodom redovne godišnje misije MMF-a Održana press konferencija povodom redovne godišnje misije MMF-a...

22.09.2017.

Izvršni odbor MMF-a je zaključio konsultacije u vezi sa članom IV za 2017. sa Crnom Gorom

Ekonomija Crne Gore nastavlja da raste umjerenim temopom i rast bi trebalo da se nastavi na srednji rok, osnažen implementacijom velikih investicionih projekata, uključujući izgradnju autoputa Bar-Boljare. Zaposleni MMF-a projektuju da će se ekonomija proširiti za 3 procenta u 2017. i 2¾ procenata u 2018., uz činjenicu da će fiskalna konsolidacija praviti umjerene smetnje na rast...

07.06.2017.

Tim MMF-a je završio posjetu Crnoj Gori

Misija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) koju je predvodio Martin Petri je posjetila Podgoricu tokom perioda od 31. maja do 7. juna 2017. kako bi nastavili sa razgovorima sa nadležnim organima o strategiji fiskalne konsolidacije, koji su započeti tokom prethodne misije u vezi sa članom IV (vidjeti Završnu izjavu od 28. februara 2017). Nakon završetka posjete gospodin Petri je dao sljedeću izjavu...

01.03.2017.

Održana press konferencija povodom redovne misije Međunarodnog monetarnog fonda

Održana press konferencija povodom redovne misije Međunarodnog monetarnog fonda

Održana press konferencija povodom redovne misije Međunarodnog monetarnog fonda

01.03.2017.

CRNA GORA: Završna izjava Misije o konsultacijama za 2017. u vezi sa Članom IV

Završna izjava opisuje preliminarne nalaze zaposlenih MMF-a na kraju zvanične posjete zaposlenih (ili „misije“), u većini slučajeva tokom posjete zemlji članici. Misija je sprovedena kao dio redovnih (obično godišnjih) konsultacija u skladu sa Članom IV Osnivačkog ugovora MMF-a, u kontekstu zahtjeva za korišćenje resursa MMF-a (pozajmica od MMF-a), kao dio razgovora programa koji su pod monitoringom zaposlenih MMF-a ili su dio monitoringa ekonomskih događaja od strane zaposlenih MMF-a...

28.02.2017.

NAJAVA PRESS KONFERENCIJE

U srijedu, 01. marta 2017. godine, biće održana press-konferencija povodom redovne godišnje misije Međunarodnog monetarnog fonda, u sklopu konsultacija po članu IV Statuta Fonda...

03.11.2015.

- ZAVRŠNA IZJAVA MISIJE O KONSULTACIJAMA ZA 2015. U VEZI SA ČLANOM IV

Misija Međunarodnog monetarnog fonda posjetila je Crnu Goru od 22. oktobra do 3. novembra 2015. kako bi sprovela konsultacije u vezi sa članom IV za 2015. Završni sastanak sa nadležnim organima obuhvatio je i ocjenu Crne Gore u sklopu Programa ocjene finansijskog sektora koji je sproveden u septembru...

03.11.2015.

Održana konferencija za medije povodom redovne godišnje misije MMF-a

Održana konferencija za medije povodom redovne godišnje misije MMF-a

Održana konferencija za medije povodom redovne godišnje misije MMF-a...

04.11.2014.

SAOPŠTENJE: Održana konferencija za medije povodom redovne godišnje misije MMF-a

SAOPŠTENJE: Održana konferencija za medije povodom redovne godišnje misije MMF-a

Održana konferencija za medije povodom redovne godišnje misije MMF-a...

28.03.2014.

Crna Gora — Saopštenje po završetku posjete delegacije MMF-a

Crna Gora — Saopštenje po završetku posjete delegacije MMF-a

im Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), predvođen Alasdair Scott-om, posjetio je Podgoricu tokom perioda 25-27. mart kako bi razgovarao o nedavnim ekonomskim događajima i agendi politika koje nadležni organi imaju za 2014. i na srednji rok. Tim se sastao sa Guvernerom Centralne banke gospodinom Dakićem i zaposlenima Centralne banke Crne Gore (CBCG) kako bi razgovarali o finansijskom sektoru, radi pripreme za Bankarski forum koji se održava 28. marta, a koji zajednički organizuju MMF i CBCG, koji će spojiti predstavnike privatnih banaka, njihovih matičnih banaka, CBCG-a i međunarodnih finansijskih institucija. Tim se sastao sa ministrom finansija gospodinom Žugićem i zaposlenima u Ministarstvu finansija, kao i sa predstavnicima banakama i organizacija iz privatnog sektora...