Manja slova Veća slova RSSJavne raspave

30.12.2020.

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu zakona o igrama na sreću i nagradnim igrama

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, br. 41/18)...

23.10.2020.

Javna rasprava o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o deponovanju i ulaganju sredstava tehničkih rezervi i sredstava kapitala društva za osiguranje, koji je pripremila Agencija za nadzor osiguranja

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore”, broj 41/18) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o deponovanju i ulaganju sredstava tehničkih rezervi i sredstava kapitala društva za osiguranje, koji je pripremila Agencija za nadzor osiguranja...

04.05.2020.

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu...

16.03.2020.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu ...

13.03.2020.

Javna rasprava o nacrtu Carinskog zakona

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore”, broj 41/18) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu Carinskog zakona, koji je pripremljen od strane Ministarstva finansija...

23.09.2019.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju...

02.08.2019.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore”, broj 41/18) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, koji je pripremila Agencija za nadzor osiguranja...

13.05.2019.

Izvještaj sa javne rasprave za Nacrt Zakona o računovodstvu javnog sektora

Izvještaj sa javne rasprave za Nacrt Zakona o računovodstvu javnog sektora...

05.04.2019.

Javna rasprava o nacrtu Zakona o računovodstvu

Javna rasprava o nacrtu Zakona o računovodstvu...

01.04.2019.

Izvještaji sa javnih rasprava i RIA obrasci

U skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 041/18) Ministarstvo finansija objavljuje...