Manja slova Veća slova RSSJavne raspave

10.12.2018.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o uporedivosti naknada povezanih sa računom za plaćanje potrošača, prebacivanju računa za plaćanje potrošača i računu za plaćanje sa osnovnim uslugama

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore”, broj 41/18) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o uporedivosti naknada povezanih sa računom za plaćanje potrošača, prebacivanju računa za plaćanje potrošača i računu za plaćanje sa osnovnim uslugama, koji je pripremljen od strane Centralne banke Crne Gore....

18.10.2018.

Izvještaj o sprovedenoj raspravi o Nacrtu Zakona o finansiranju lokalne samouprave

Izvještaj o sprovedenoj raspravi o Nacrtu Zakona o finansiranju lokalne samouprave...

10.09.2018.

Javna rasprava povodom Nacrta Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga

Javna rasprava povodom Nacrta Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga...

04.09.2018.

Javna rasprava povodom Nacrta Zakona o finansiranju lokalne samouprave

Javna rasprava povodom Nacrta Zakona o finansiranju lokalne samouprave ...

28.06.2018.

Izvještaj o javnoj raspravi povodom predloga zakona o javno-privatnom partnerstvu

Tekst Predloga zakona o javno-privatnom partnerstvu je 09. maja 2018. godine objavljen na web sajtu Ministarstva finansija, sa pozivom da se sva zainteresovana lica uključe u javnu raspravu. Isti poziv je upućen svim zainteresovanim stranama (predstavnicima poslovnih udrženja, lokalnih samouprava, civilnog sektora, državne uprave) kako bi direktno bili informisani i u što većem broju se uključili u javnu raspravu...

04.06.2018.

Javna rasprava povodom Nacrta Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016 – 2020

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016 – 2020....

09.05.2018.

Javna rasprava povodom Predloga zakona o javno-privatnom partnerstvu

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu povodom Predloga zakona o javno-privatnom partnerstvu...

03.05.2018.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o zaštiti depozita

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o zaštiti depozita, koji je pripremljen od strane Fonda za zaštitu depozita...

23.04.2018.

Izvještaj o dostavljenim predlozima, primjedbama i sugestijama u toku javne rasprave na tekst Nacrta zakona o javnim nabavkama

Izvještaj o dostavljenim predlozima, primjedbama i sugestijama u toku javne rasprave na tekst Nacrta zakona o javnim nabavkama

22.03.2018.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjeni Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim inistitucijama

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjeni Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim inistitucijama, koji je pripremila Centralna banka Crne Gore...