Manja slova Veća slova RSSJavne raspave

22.03.2018.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjeni Zakona o visini stope zatezne kamate

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjeni Zakona o visini stope zatezne kamate, koji je pripremila Centralna banka Crne Gore...

19.03.2018.

Obavještenje o održavanju okruglog stola povodom javne rasprave o Nacrtu Zakona o javnim nabavkama

Javni poziv za učešće u raspravi o Nacrtu Zakona o javnim nabavkama objavljen je 27.02.2018. godine...

02.03.2018.

Javna rasprava o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o deponovanju i ulaganju sredstava tehničkih rezervi i sredstava kapitala društva za osiguranje

Ministarstvo finansija obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o deponovanju i ulaganju sredstava tehničkih rezervi i sredstava kapitala društva za osiguranje, koji je pripremila Agencija za nadzor osiguranja...

27.02.2018.

Javni poziv za učečće u raspravi o Nacrtu Zakona o javnim nabavkama

Zaintresovanoj javnosti za učešće u raspravi o Nacrtu Zakona o javnim nabavkama. Javna rasprava se sprovodi dostavljanjem predloga, sugestija i komentara u pisanom i elektronskom obliku, saglasno članu 9 stav 1 alineja 2 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, kao i organizovanjem okruglih stolova...

18.12.2017.

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o svojinsko pravnim odnosima

Ministarstvo finansija, je shodno planiranim aktivnostima iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, za pregovaračko poglavlje 4 – Sloboda kretanja kapitala, pokrenulo proceduru izmjene Zakona o svojinsko pravnim odnosima...

25.10.2017.

Javni poziv za učešće u raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o svojinsko pravnim odnosima

Ministarstvo finansija u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list Crne Gore“, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o svojnsko pravnim odnosima, koji je pripremilo ovo ministarstvo...

22.09.2017.

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o sanaciji banaka

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o sanaciji banaka

22.09.2017.

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama

Tekst Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama je 01. avgusta 2017. godine objavljen na sajtu Ministarstva finansija, sa pozivom da se sva zainteresovana lica uključe u javnu raspravu. Javna rasprava o Nacrtu zakona je bila otvorena do 11. septembra 2017. godine...

15.09.2017.

Izvjestaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima

Izvjestaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima...

22.08.2017.

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Investiciono razvojnom fondu Crne Gore

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Investiciono razvojnom fondu Crne Gore