Manja slova Veća slova RSSJavne raspave

01.08.2017.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama, koji je pripremila Centralna banka Crne Gore.

01.08.2017.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o sanaciji banaka

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o sanaciji banaka, koji je pripremila Centralna banka Crne Gore...

17.07.2017.

Ministarstvo finansija obvještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu

Ministarstvo finansija obvještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Pravilniku o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinig organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs, Uredbi o postupku i načinu kofinasiranja projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske Unije i Uredba o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa...

12.07.2017.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima, koji je pripremila Centralna banka Crne Gore...

29.06.2017.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Investiciono razvojnom fondu Crne Gore

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Investiciono razvojnom fondu Crne Gore, koji je pripremio Investiciono-razvojni fond Crne Gore A.D...

09.06.2017.

Izvještaj o javnoj raspravi o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju

Izvještaj o javnoj raspravi o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju...

19.04.2017.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, koji je pripremila Agencija za nadzor osiguranja...

17.03.2017.

izvještaj sa javne rasprave o predlogu zakona o o izmjenama i dopunama zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama

izvještaj sa javne rasprave o predlogu zakona o o izmjenama i dopunama zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama...

23.01.2017.

Javna rasprava o Predlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Predlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama...

23.09.2016.

Javna rasprava povodom Nacrta Zakona o mjerama poreske podrške

Ministarstvo finansija, u skladu sa članom 11 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu Zakona o mjerama poreske podrške...