Manja slova Veća slova RSSJavne raspave

24.03.2016.

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom

24.03.2016.

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima

24.03.2016.

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci Crne Gore

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci Crne Gore

24.03.2016.

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima

15.12.2015.

Javna rasprava povodom Nacrta zakona o izmjena i dopunama Zakona o investicionim fondovima i Nacrta zakona o izmjena i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjena i dopunama Zakona o investicionim fondovima i Nacrtu zakona o izmjena i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima, koji je pripremljen od strane Komisije za hartije od vrijednosti...

03.12.2015.

Javna rasprava povodom Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjena i dopunama Zakona o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom, koji je pripremljen od strane Centralne banke Crne Gore...

03.12.2015.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci Crne Gore

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjena i dopunama Zakona o Centralnoj banci Crne Gore, koji je pripremljen od strane Centralne banke Crne Gore...

30.10.2015.

Javna rasprava povodom Programa reformi upravljanja javnih finansija

Ministarstvo finansija obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Programu reforme upravljanja javnim finansijama...

10.07.2015.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o tržištu kapitala

Ministarstvo finansija je, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12), u periodu od 22. jula do 8. septembra 2014. godine, objavilo javnu raspravu povodom Nacrta zakona o tržištu kapitala. Međutim, zbog velike zainteresovanosti učesnika na tržištu kapitala, na koje se neposredno i odnosi ovaj Zakon, javna rasprava je produzena do 30. septembra 2014. godine...

11.06.2015.

Javna rasprava povodom Nacrta zakona o tržištu kapitala

Ministarstvo finansija je, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12), u periodu od 22. jula do 8. septembra 2014. godine, objavilo javnu raspravu povodom Nacrta zakona o tržištu kapitala. Javna rasprava je, zbog velike zainteresovanosti učesnika na tržištu kapitala, produžena do 30. septembra 2014. godine. Međutim, Nacrt zakona je, u skladu sa zahtjevima Evropske komisije i obavezom usaglašavanja sa relevantnim evropskim direktivama, pretrpio značajne izmjene te je Komisija za hartije od vrijednosti pripremila novi Nacrt zakona o tržištu kapitala...