Manja slova Veća slova RSSJavne raspave

19.05.2015.

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

17.03.2015.

Produžava se javna rasprava povodom Nacrta zakona o javno-privatnom partnerstvu

Ministarstvo finansija obavještava zainteresovanu javnost da se produžava javna rasprava o Nacrtu zakona o javno-privatnom partnerstvu...

12.03.2015.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjena i dopunama Zakona o osiguranju

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave, u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, koji je pripremljen od strane Agencije za nadzor osiguranja....

24.02.2015.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o javno-privatnom partnerstvu

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o javno-privatnom partnerstvu...

28.01.2015.

Spisak zakona o kojima će se sprovesti javna rasprava u toku 2015. godine

U skladu sa članom 5 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, Ministarstvo finansija objavljuje spisak zakona o kojima će sprovesti javnu raspravu tokom 2015. godine...

12.11.2014.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava

Tekst Nacrta zakona o o izmjenama i dopunama zakona o preuzimanju akcionarskih drustava je 05. septembra 2014. godine objavljen na sajtu Ministarstva finansija, sa pozivom da se sva zainteresovana lica uključe u javnu raspravu. Isti poziv je upućen i svim učesnicima na tržištu kapitala. Javna rasprava o Nacrtu zakona je otvorena do 17. oktobra 2014. godine...

12.11.2014.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o tržištu kapitala

Tekst Nacrta zakona o tržištu kapitala je 22. jula 2014. godine objavljen na sajtu Ministarstva finansija, sa pozivom da se sva zainteresovana lica uključe u javnu raspravu...

21.10.2014.

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o reviziji

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu Zakona o reviziji...

21.10.2014.

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o računovodstvu

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu Zakona o računovodstvu....

09.09.2014.

Produžava se javna rasprava povodom Nacrta zakona o tržištu kapitala

Ministarstvo finansija obavještava zainteresovanu javnost da, na zahtjev učesnika na tržištu kapitala, produžava javnu raspravu o Nacrtu zakona o tržištu kapitala, koji je pripremljen od strane Komisije za hartije od vrijednosti...