Manja slova Veća slova RSSJavne raspave

05.09.2014.

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o preuzimanju akcionarskih društava

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjena i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, koji je pripremljen od strane Komisije za hartije od vrijednosti...

22.07.2014.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o tržištu kapitala

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o tržištu kapitala, koji je pripremljen od strane Komisije za hartije od vrijednosti...

05.06.2014.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

Ministarstvo finansija je 06. marta 2014. godine pokrenulo javnu raspravu o Nacrtu zakona o zaradama u javnom sektoru. Javna rasprava je trajala do 14. aprila 2014. godine, nakon čega je produžena do 23. maja, imajući u vidu veliko interesovanje javnosti za tekst zakona...

29.05.2014.

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o stečaju i likvidaciji društava za osiguranje

Tekst Nacrta zakona o stečaju i likvidaciji društava za osiguranje je 21. marta 2014. godine objavljen na sajtu Ministarstva finansija i e-uprave, sa pozivom da se sva zainteresovana lica uključe u javnu raspravu. Isti poziv je upućen svim društvima za osiguranje, Udruženju osiguravača Crne Gore, Centralnoj banci Crne Gore, Uniji poslodavaca i Privrednoj komori. Javna rasprava o Nacrtu zakona je bila otvorena do 05. maja 2014. godine...

11.04.2014.

SAOŠTENJE: Produžava se javna rasprava povodom Nacrta Zakona o zaradama u javnom sektoru

Imajući u vidu veliko interesovanje javnosti za tekst Nacrta Zakona o zaradama u javnom sektoru, a posebno uvažavajući zahtjev reprezenrativnih sindikata, Vlada Crne Gore će produžiti javnu raspravu o istom, što će omogućiti punu uključenost svih zainteresovanih subjekata i ostaviti dodatno vrijeme za davanje sugestija i komentara...

31.03.2014.

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Zakona o dobrovoljnom finansijskom restrukturiranju

Ovdje možete pogledati/preuzeti izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Zakona o dobrovoljnom finansijskom restrukturiranju...

21.03.2014.

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o stečaju i likvidaciji društava za osiguranje

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu Zakona o stečaju i likvidaciji društava za osiguranje...

06.03.2014.

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o zaradama u javnom sektoru

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12), obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu Zakona o zaradama u javnom sektoru...

21.02.2014.

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

JAVNI POZIV Građanima, naučnim i stručnim institucijama, državnim organima, Glavnom gradu, Prijestonici, opštinama, javnim službama, drugim korisnicima sredstava budžeta Crne Gore, budžeta jedinica lokalne samouprave i drugih javnih prihoda, privrednim društvima, pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama da se Uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama....

12.02.2014.

Spisak zakona o kojima će se sprovesti javna rasprava u toku 2014. godine

U skladu sa članom 5 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, Ministarstvo finansija objavljuje spisak zakona o kojima će sprovesti javnu raspravu tokom 2014. godine...