Manja slova Veća slova RSSJavne raspave

30.01.2014.

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o dobrovoljnom finansijskom restrukturiranju

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu Zakona o doborovoljnom finansijskom restrukturiranju...

20.11.2013.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica

Ministarstvo finansija je 27.09.2013.godine, pokrenulo javnu raspravu o tekstu Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu an dohodak fizičkih lica i objavilo tekst Nacrta Zakona na web sajtu Ministarstva finansija na adresi...

28.10.2013.

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma

Ministarstvo finansija je formiralo radnu grupu, čiji je zadatak bio da pripremi tekst Predloga zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorizma, koji će u potpunosti biti usklađen sa preporukama MONEYVAL-a, FATF-a i relevatnim EU direktivama. Radna grupa je sastavljena od predstavnika Skupštine Crne Gore, Vrhovnog državnog tužilaštva, Ministarstva finansija, Ministarstva pravde, Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma (koordinator radne grupe), Uprave za igre na sreću, Uprave policije, Centralne banka Crne Gore, Poreske uprave, Komisije za hartije od vrijednosti, Agencije za nadzor osiguranja, Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost, Advokatske komore i Notarske komore...

27.09.2013.

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica...

03.09.2013.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma....

28.06.2013.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o investicionim fondovima

Ovdje možete pogledati/preuzeti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o investicionim fondovima...

17.06.2013.

Javni poziv za učešće u konsultacijama na izradi novog Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Javni poziv za učešće u konsultacijama na izradi novog Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma...

26.04.2013.

Javna rasprava povodom Nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o investicionim fondovima

Ministarstvo finansija, u skaldu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o investicionim fondovima...

13.03.2013.

Spisak zakona o kojima će se sprovesti javna rasprava u toku 2013. godine

U skladu sa članom 5 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, Ministarstvo finansija objavljuje spisak zakona o kojima će sprovesti javnu raspravu tokom 2013. godine...

17.01.2013.

Javna rasprava povodom Nacrta nacionalnog plana razvoja 2013-2016 “CRNA GORA 2016”

Ministarstvo finansija obavještava zainteresovanu javnost da danas otvara javnu raspravu o Nacrtu nacionalnog plana razvoja 2013-2016 “CRNA GORA 2016”. Nacrt nacionalnog plana razvoja 2013-2016 “CRNA GORA 2016” biće na javnoj raspravi do 24. januara 2013. godine...