Manja slova Veća slova RSS

>

SAOPŠTENJE – Izdavanje potvrda od strane Poreske uprave na predate finansijske iskaze

Datum objave: 07.04.2017 07:05 | Autor: Ivona Mihajlović - administrator

Ispis Štampaj stranicu


Na temelju određenih dilema koje su se javile, u dijelu izdavanja potvrde na predate finansijske izvještaje organizacije od strane Poreske uprave, koristimo se prilikom da damo pojašnjenje po ovom osnovu koje bi eliminisalo nedoumice prilikom pripreme prateće dokumentacije za potrebe apliciranja na ovogodišnji Konkurs.

Detaljnije navodimo modalitete koji su prihvatljivi po ovom osnovu:

1)      Finansijski iskazi se mogu Poreskoj upravi dostaviti u papirnoj verziji, potpisani od strane lica koje ih je sastavilo i koje je za to odgovorno (knjigovođa) i lica ovlašćenog za zastupanje organizacije (čije je ime u Registru NVO, Registru sportskih organizacija, CRPS-a u svojstvu direktora, predsjednik UO itd.). Finansijski iskazi se ovjeravaju pečatom organzacije. Poreska uprava, pri predaji, na šalteru izdaje potvrdu o prijemu finansijskih izvještaja. Ova potvrda se prilaže kao dio prateće dokumentacije zahtijevane Konkursom.

2) Finansijski izvještaji se takođe mogu predati i elektronskim putem, bez odlaska na šalter, posredstvom elektronskog sertifikata koji izdaje Pošta Crne Gore. U tom slučaju Poreska uprava pravnom licu koje je finansijske iskaze predalo posredstvom sertifikata, iste elektronskim putem vraća, sa upisanim brojem iskaza koji se nalazi  u gornjem desnom uglu dokumenta (primjer: Broj iskaza 44607/16). Na obrascima su i štampana imena oba navedena lica i oni se nakon što stignu elektronski iz Poreske uprave, štampaju, potpisuju, ovjeravaju i slažu sa finansijskom dokumentacijom po pravilima struke. Tako potpisani o ovjereni obrasci finansijskih iskaza se kopiraju i dostavljaju na Konkurs.

    U slučaju kada se finansijski izvješaji predaju Poreskoj upravi posredstvom aplikacije na njhovom portalu (nije potreban sertifikat) na njh se upisuje BROJ IZVJEŠTAJA: XXXXX/2016  i pravno lice, ponovo preko portala preuzima finansijske izvješaje sa tim brojem koji je generisala Uprava. Nakon toga ih pravno lice štampa, potpisuju knjigovođa i ovlašćeno lice na predviđenim mjestima na formularu i ovjeravaju ih službenim pečatom organizacije. Tako potpisani o ovjereni obrasci finansijskih iskaza se kopiraju i dostavljaju na Konkur.

Dakle, formulari finansijskih izvještaja koji ispod naziva dokumenta imaju odštampano: npr - BROJ ISKAZA: 12345/2016 su validan dokaz da su isti i predati Poreskoj upravi, a potpisi i pečat treba da garantuju auentičnost.

Ovim putem dajemo jasne instrukcije da je bilo koji od 3 navedena modela pribavljanja potvrde validan dokaz po osnovu zahtijevanog Konkursom.

Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću