Manja slova Veća slova RSS

>

SAOPŠTENJE

Datum objave: 31.07.2017 11:22 | Autor: Ivona Mihajlović - administrator

Ispis Štampaj stranicu


Koristimo priliku da podsjetimo organizacije čiji su planovi i programi finansirani na osnovu Odluke o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu da, u skladu sa članom 4 ugovora o korišćenju dijela prihoda od igara na sreću za sufinansiranje planova i programa, a na osnovu člana 26 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (Službeni list CG, br. 42/2011), imaju obavezu da programske i finansijske izvještaje, zajedno sa kopijama računa za pojedine troškove u vezi sa realizacijom plana i programa, dostave Komisiji u roku od 30 dana od dana isteka ugovorenog roka za realizaciju plana i programa.

Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću