Manja slova Veća slova RSSKONKURS - Igre na sreću

15.03.2017.

Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu

U skladu sa Uredbom o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (,,Službeni list CG”, br. 42/2011), Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, raspisuje konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu...

27.12.2016.

SAOPŠTENJE

Koristimo priliku da podsjetimo organizacije čiji su planovi i programi finansirani na osnovu Odluke o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu da, u skladu sa članom 4 ugovora o korišćenju dijela prihoda od igara na sreću za sufinansiranje planova i programa, a na osnovu člana 26 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (Službeni list CG, br. 42/2011), imaju obavezu da programske i finansijske izvještaje, zajedno sa kopijama računa za pojedine troškove u vezi sa realizacijom plana i programa, dostave Komisiji u roku od 30 dana od dana isteka ugovorenog roka za realizaciju plana i programa...

26.07.2016.

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se sve organizacije koje nijesu u predviđenom terminu potpisale Ugovor o korišćenju opredijeljenih sredstava dijela prihoda od igara na sreću, na temelju ovogodišnje Odluke o raspodjeli, da tu obavezu moraju ostvariti u periodu 26. jul – 1. avgust 2016. godine, u prostorijama poslovnog centra Palada - II sprat, u kancelarijama Ministarstva finansija, u terminu 10.00h – 16.00h svakog radnog dana...

19.07.2016.

Zbirne bodovne liste sa pregledom bodovanja planova i programa evaluiranih od strane potkomisija

Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću objavljuje zbirne bodovne liste sa pregledom bodovanja planova i programa evaluiranih od strane potkomisija za evaluaciju na Konkursu za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu...

12.07.2016.

OBAVJEŠTENJE

Potpisivanje ugovora sa organizacijama čiji su planovi i programi podržani na osnovu Odluke Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu, biće obavljeno u prostorijama Ministarstva finansija Crne Gore, Bulevar Revolucije br. 11, bivše prostorije dnevnog lista Vijesti (posljednji sprat) - Podgorica, po sljedećem rasporedu...

11.07.2016.

Odluka o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu

U skladu sa članom 5 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću ("Službeni list Crne Gore" br. 42/2011), Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću donijela je Odluku o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu...

18.05.2016.

Spisak organizacija koje su podnijele prijavu na Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu

U skladu sa članom 20 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (,,Službeni list CG”, br. 42/2011), Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću objavljuje spisak organizacija koje su podnijele prijavu na Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu, sa podacima o nazivu plana i programa i visini traženih sredstava...

25.04.2016.

Usvojen Izvještaj o radu Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2014. godinu i 2015. godinu

Vlada Crne Gore, na sjednici održanoj 21.04.2016. godine, prihvatila je Izvještaj o radu Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2014. godinu i 2015. godinu...

07.04.2016.

Saopštenje za organizacije čiji su planovi i programi podržani Odlukom o raspodjeli sredstava za 2015. godinu

Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću je dana 06.04.2016. godine održala VII sjednicu sa jednom tačkom dnevnog reda: Dogovor u vezi monitoringa projekata finansiranih po osnovu Odluke o raspodjeli sredstava iz 2015. godine...

29.03.2016.

Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu

ladu sa Uredbom o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (,,Službeni list CG”, br. 42/2011), Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, raspisuje konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu...