Manja slova Veća slova RSSKONKURS - Igre na sreću

16.12.2015.

DODATNO OBAVJEŠTENJE o potpisivanju Ugovora o korišćenju dijela prihoda od igara na sreću za sufinansiranje planova i programa

U skladu sa ranijim obavještenjem, koristimo priliku da informišemo predstavnike organizacija čiji su planovi i programi podržani na osnovu Odluke o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu da su u obavezi da sa Komisijom zaključe Ugovore o korišćenju dijela prihoda od igara na sreću za sufinansiranje planova i programa...

08.12.2015.

OBAVJEŠTENJE

Potpisivanje ugovora sa organizacijama čiji su planovi i programi podržani na osnovu Odluke Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, biće obavljeno u prostorijama Ministarstva finansija Crne Gore, Bulevar revolucije br. 11, zgrada Vijesti - Podgorica, po sljedećem rasporedu...

04.12.2015.

Tabele sa pregledom bodovanja planova i programa evaluiranih od strane potkomisija

Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću objavljuje tabele sa pregledom bodovanja planova i programa evaluiranih od strane potkomisija za evaluaciju na Konkursu za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu...

04.12.2015.

Odluka o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu

U skladu sa članom 5 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću ("Službeni list Crne Gore" br. 42/2011), Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću donijela je Odluku o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu...

09.10.2015.

Spisak organizacija koje su podnijele prijavu na Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu

U skladu sa članom 20 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (,,Službeni list CG”, br. 42/2011), Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću objavljuje spisak organizacija koje su podnijele prijavu na Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu, sa podacima o nazivu plana i programa i visini traženih sredstava...

18.09.2015.

Saopštenje

Usljed interesovanja pojedinih potencijalnih aplikanata i pitanja upućenih kako Komisiji tako i drugim institucijama i organima kojima je saradnja i razvoj nevladinog sektora primarna djelatnost, koristimo priliku da pojasnimo navode iz saopštenja Komisije objavljenog 15.09.2015. godine...

15.09.2015.

Saopštenje za javnost

Obavještavamo javnost i zainteresovane organizacije da je dana 09.09.2015. godine održana sjednica Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Glavna tema sjednice je bio tok Konkursa, odnosno aktuelna pitanja i dileme koje su iznijele pojedine organizacije kao potencijalni aplikanti na Konkursu.

25.08.2015.

Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu

Shodno Uredbi o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (,,Službeni list CG”, br. 42/2011), Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, raspisuje konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu...

03.08.2015.

SAOPŠTENJE

Obavještavamo javnost i zainteresovane organizacije da je na sjednici Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, održanoj 31.07.2015. godine, zajednički dogovoreno da ovogodišnji Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću bude raspisan 25.08.2015. godine.

16.07.2015.

Obavještenje Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Obavještavamo javnost i zainteresovane organizacije da je na konstitutivnoj sjednici Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću zajednički, održanoj 10.07.2015. godine, dogovoreno da ovogodišnji Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću bude raspisan u poslednjoj sedmici mjeseca avgusta...