Manja slova Veća slova RSSKONKURS - Igre na sreću

25.12.2014.

DODATNO OBAVJEŠTENJE o potpisivanju Ugovora o korišćenju dijela prihoda od igara na sreću za sufinansiranje planova i programa

U skladu sa ranijim obavještenjem, koristimo priliku da informišemo predstavnike organizacija čiji su planovi i programi podržani na osnovu Odluke o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2014. godinu da su u obavezi da sa Komisijom zaključe Ugovore o korišćenju dijela prihoda od igara na sreću za sufinansiranje planova i programa...

22.12.2014.

Odluku o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2014. godinu

U skladu sa članom 5 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću ("Službeni list Crne Gore" br. 42/2011), Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću donijela je Odluku o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2014. godinu...

07.11.2014.

Spisak organizacija koje su podnijele prijavu na Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2014. godinu

U skladu sa članom 20 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (,,Službeni list CG”, br. 42/2011), Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, objavljuje spisak organizacija koje su podnijele prijavu na Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2014. godinu, sa podacima o nazivu plana i programa i visini traženih sredstava....

16.10.2014.

Obavještenje: Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću završava u srijedu, 22. oktobra 2014. godine

Obavjestavamo vas da se predaja aplikacija po osnovu Konkursa za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću završava u srijedu, 22. oktobra 2014. godine, u 17h. Komisija neće razmatrati neblagovremene, nepotpune i prijave koje nijesu podnijete u predviđenoj prijavnoj formi i koje ne ispunjavaju zahtjeve iz Konkursa...

22.09.2014.

Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2014. godinu

Shodno Uredbi o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (,,Službeni list CG”, br. 42/2011), Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, raspisuje konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2014. godinu...

12.09.2014.

SAOPŠTENJE: inovirana odluka o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu

U skladu sa članom 5 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (,,Službeni list Crne Gore” br. 42/2011), a na osnovu presude Upravnog suda U.br.2082/13 Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću je donijela inoviranu ODLUKU o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu...

28.08.2014.

Inovirana ODLUKA o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću

U skladu sa članom 5 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (,,Službeni list Crne Gore” br. 42/2011), a na osnovu presuda Upravnog suda U.br.2990/13 i U.br.563/13 Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću je donijela inovirane ODLUKE o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2012. i 2013. godinu...

26.12.2013.

Dodatno obavjestenje o potpisivanju Ugovora o korišćenju dijela prihoda od igara na sreću za sufinansiranje planova i programa

U skladu sa ranijim obavještenjem, koristimo priliku da informišemo predstavnike organizacija čiji su planovi i programi podržani na osnovu Odluke o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu da su u obavezi da sa Komisijom zaključe Ugovore o korišćenju dijela prihoda od igara na sreću za sufinansiranje planova i programa...

20.12.2013.

Odluka o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu

U skladu sa članom 5 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću ("Službeni list Crne Gore" br. 42/2011), Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću donijela je Odluku o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu...

23.10.2013.

Članovi Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću potpisali izjave o nepristrasnosti

Ovdje mozete naći izjave o nepristrasnosti članova Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću kao i listu kandidata za člana Komisije koju je 02.12.2010. godine objavila Kancelarija za sasradnju Vlade i NVO, a u kojoj su navedeni nazivi organizacija koje su predlozile kandidata in nevladinog sektora za člana Komisije...