Manja slova Veća slova RSSKONKURS - Igre na sreću

18.10.2013.

Obavještenje

Kancelarija za saradnju sa nevladinim organizacijama, objavila je danas u “Pobjedi” Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kandidatkinje za člana/članicu Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, za oblast: RAZVOJ SPORTA...

16.10.2013.

Rješenja o imenovanju članova potkomisija za evaluaciju planova i programa po pojedinim oblastima

U prilogu možete naći rješenja o imenovanju članova potkomisija za evaluaciju planova i programa po pojedinim oblastima, kao i rješenje o obrazovanju potkomisije za otvaranje pristiglih aplikacija na konkurs....

10.10.2013.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Obavještavamo javnost da je Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara, u prethodnom periodu, usvojila više odluka usmjerenih na unapređenje efikasnosti i transparentnosti njenog rada, a koje će doprinijeti objektivnijoj i pravednijoj raspodjeli pomenutih sredstava u budućem periodu...

19.09.2013.

Spisak organizacija koje su podnijele prijavu na Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu

U skladu sa članom 20 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (,,Službeni list CG”, br. 42/2011), Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, objavljuje spisak organizacija koje su podnijele prijavu na Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu, sa podacima o nazivu plana i programa i visini traženih sredstava...

13.09.2013.

Pojedinacni revizorski izvjestaji o kontroli utroska sredstva i monitoringu planova i programa koji su podrzani na osnovu Odluke o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu:

Pojedinacni revizorski izvjestaji o kontroli utroska sredstva i monitoringu planova i programa koji su podrzani na osnovu Odluke o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu:

13.09.2013.

Inovirana verzija Poslovnika o radu Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Inovirana verzija Poslovnika o radu Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću...

12.09.2013.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Obavještavamo javnost da su na prethodnoj sjednici Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću usvojene izmjene Poslovnika o njenom radu. Glavni motiv izmjena Poslovnika jeste dostizanje višeg nivoa transparentnosti, kada je u pitanju proces raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, kao i unapređenje efikasnosti rada Komisije...

26.08.2013.

Obavještenje: Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću završava u srijedu, 04. septembra 2013. godine

Obavjestavamo vas da se predaja aplikacija po osnovu Konkursa za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću završava u srijedu, 04. septembra 2013. godine, u 17h. Komisija neće razmatrati neblagovremene, nepotpune i prijave koje nijesu podnijete u predviđenoj prijavnoj formi i koje ne ispunjavaju zahtjeve iz Konkursa...

05.08.2013.

Obavještenje o raspisivanju Konkursa za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu

Ovdje možete preuzeti konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću i svu potrebnu dokumentaciju...

23.07.2013.

Inovirana Odluka o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu

U skladu sa članom 5 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (,,Službeni list Crne Gore” br. 42/2011), a na osnovu presude Upravnog suda U.br.105/12, Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću je donijela inoviranu ODLUKU o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu...