Manja slova Veća slova RSSKONKURS - Igre na sreću

25.02.2013.

Planovi i programi koji su podržani na osnovu Odluke o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2012.

Planove i programe koji su podržani na osnovu Odluke o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu možete naći u prilogu...

11.01.2013.

Obavještenje o nastavku potpisivanja ugovora po osnovu Odluke o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu.

Obavještavamo predstavnike organizacija čiji su planovi i programi podržani na osnovu Odluke o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu da su u obavezi da sa Komisijom zaključe Ugovore o korišćenju dijela prihoda od igara na sreću za sufinansiranje planova i programa...

27.12.2012.

Odluka o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu

Ovdje možete preuzeti Odluku o raspodjeli dijela prihoda od igara na srecu...

27.12.2012.

Obavještenje za organizacije Odluka

U skladu sa članom 5 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću ("Službeni list Crne Gore" br. 42/2011), Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću donijela je Odluku o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu....

27.12.2012.

Obavještenje: Kontrola utroška sredstava prihodovanih po osnovu odluke o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću 2011. godine

Obavještavamo Vas da je u utorak, 18. decembra 2012. godine, raspisan javni poziv za angažovanje kuće koja će biti zadužena za monitoring realizacije projekata odobrenih na Konkursu za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu...

17.12.2012.

Urgencija za dostavljanje izvještaja o utrošku

Obavještavamo sve organizacije koje su na Konkursu za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu, prihodovale sredstva u iznosu većem od 10.000 eura, a kojima, u skladu sa članom 25 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, još uvijek nije uplaćen cjelokupan iznos opredijeljenih sredstava, da je uslov za isplatu naredne rate dostavljanje izvještaja o utrošku prethodno uplaćenih sredstava...

01.10.2012.

Obavještenje

U skladu sa članom 20 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (,,Službeni list CG”, br. 42/2011), Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, objavljuje spisak organizacija koje su podnijele prijavu na Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu, sa podacima o nazivu plana i programa i visini traženih sredstava...

12.09.2012.

Obavještenje: Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću završava u petak, 14. septembra 2012. godine

Obavjestavamo vas da se Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću završava u petak, 14. septembra 2012. godine, u 17h. Komisija neće razmatrati neblagovremene, nepotpune i prijave koje nijesu podnijete u predviđenoj prijavnoj formi i koje ne ispunjavaju zahtjeve iz ovog Konkursa....

15.08.2012.

Obavještenje o raspisivanju Konkursa za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu.

Obavještenje o raspisivanju Konkursa za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu.

08.08.2012.

Reagovanje predsjednika Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću na saopštenje NVO Euromost

Ministarstvo finansija je, 20.07.2012. godine, u skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (Službeni list Crne Gore, broj 7/2012), uputilo javni poziv nevladinim organizacijama da odrede predstavnike koji će učestvovati u radu radnih tijela vezano za proces izrade prijedloga uredbe kojom će se odrediti sastav, kriterijumi za izbor i postupak predlaganja članova Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, kao i za proces izrade predloga uredbe o bližim kriterijumima za ocjenu projekata, odnosno programa nevladinih organizacija u postupku raspodjele budžetskih sredstava za finansiranje tih projekata, a koji bi bili uključeni i u pripremu obrazaca za prijavu na konkurs...