Manja slova Veća slova RSSKONKURS - Igre na sreću

19.12.2011.

Izjava Milisava Koraća, člana Komisije, na pres konferenciji povodom objave Odluke o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu

Izjava Milisava Koraća, člana Komisije, na pres konferenciji povodom objave Odluke o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu Audio fajl:Izjava Milisava Koraća, člana Komisije, na pres konferenciji povodom objave Odluke o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu... Audio

19.12.2011.

Izjava Gorana Macanovića, potpredsjednika Komisije, na pres konferenciji povodom objave Odluke o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu

Izjava Gorana Macanovića, potpredsjednika Komisije, na pres konferenciji povodom objave Odluke o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu

Audio fajl:Izjava Gorana Macanovića, potpredsjednika Komisije, na pres konferenciji povodom objave Odluke o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu... Audio

19.12.2011.

Izjava Borisa Buškovića, predsjednika Komisije, na pres konferenciji povodom objave Odluke o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu

Izjava Borisa Buškovića, predsjednika Komisije, na pres konferenciji povodom objave Odluke o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu

Audio fajl:Izjava Borisa Buškovića, predsjednika Komisije, na pres konferenciji povodom objave Odluke o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu... Audio

14.12.2011.

SAOPŠTENJE: Objava Odluke o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu

U skladu sa članom 5 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću ("Službeni list Crne Gore" br. 42/2011), Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću donijela je Odluku o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu...

21.10.2011.

Planovi i programi pristigli na Konkurs

U skladu sa članom 20 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (,,Službeni list CG”, br. 42/2011), Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, objavljuje spisak organizacija koje su podnijele prijavu na Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu, sa podacima o nazivu plana i programa i visini traženih sredstava...

03.10.2011.

Odgovori na zahtjev Udruženja paraplegičara za dodatnim pojašnjenjem

U prilogu odgovori na zahtjev Udruženja paraplegičara za dodatnim pojašnjenjem...

16.09.2011.

Dodatno pojašnjenje vezano za Konkurs

Dodatno pojašnjenje vezano za Konkurs...

05.09.2011.

SAOPŠTENJE: Objavljen Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

SAOPŠTENJE: Objavljen Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Ministarstvo finansija danas je objavilo Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću...

05.09.2011.

Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2011.godinu

Ovdje možete pogledati/preuzeti tekst Konkursa za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2011.godinu...

05.09.2011.

Vodič za prijavu plana i programa na Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Ovdje možete pogledati/preuzeti Vodič za prijavu plana i programa na Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2011.godinu...