Manja slova Veća slova RSSKONKURS - Igre na sreću

31.07.2017.

SAOPŠTENJE

Koristimo priliku da podsjetimo organizacije čiji su planovi i programi finansirani na osnovu Odluke o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu da, u skladu sa članom 4 ugovora o korišćenju dijela prihoda od igara na sreću za sufinansiranje planova i programa, a na osnovu člana 26 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (Službeni list CG, br. 42/2011), imaju obavezu da programske i finansijske izvještaje, zajedno sa kopijama računa za pojedine troškove u vezi sa realizacijom plana i programa, dostave Komisiji u roku od 30 dana od dana isteka ugovorenog roka za realizaciju plana i programa...

28.07.2017.

Obavještenje

U skladu sa konačnim Izvještajem Državne revizorske institucije o reviziji Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2016.godinu, br: 40113/17-012-86/27, koji je Državna revizorska institucija je donijela 24.07.2017. godine, objavljujemo mišljenje Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću na ovaj dokument....

02.07.2017.

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo sve organizacije koje do sada nijesu potpisale ugovore sa Komisijom za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, na osnovu Odluke o raspodjeli sredstava, da to mogu učiniti i u ponedjeljak 03.07. kao i u utorak 04.07 od 7.30 do 14.30h u prostorijama gdje je potpisivanje bilo organizovano i prošle nedjelje

27.06.2017.

OBAVJEŠTENJE

Informišemo vas da će se konferencija za medije Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, na temu ovogodišnje Odluke o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću, održati u četvrtak 29. juna u 17h u prostorijama PR Centra...

23.06.2017.

OBAVJEŠTENJE

Potpisivanje ugovora sa organizacijama čiji su planovi i programi podržani na osnovu Odluke Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu, biće obavljeno u prostorijama Ministarstva finansija Crne Gore, Bulevar Revolucije br. 11, bivše prostorije dnevnog lista Vijesti (posljednji sprat) - Podgorica, po sljedećem rasporedu...

23.06.2017.

Odluka o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu

Odluka o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu...

04.05.2017.

Spisak organizacija koje su podnijele prijavu na Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu

U skladu sa članom 20 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (,,Službeni list CG”, br. 42/2011), Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću objavljuje spisak organizacija koje su podnijele prijavu na Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu, sa podacima o nazivu organizacije, nazivu plana i programa i visini traženih sredstava...

07.04.2017.

SAOPŠTENJE – Izdavanje potvrda od strane Poreske uprave na predate finansijske iskaze

Na temelju određenih dilema koje su se javile, u dijelu izdavanja potvrde na predate finansijske izvještaje organizacije od strane Poreske uprave, koristimo se prilikom da damo pojašnjenje po ovom osnovu koje bi eliminisalo nedoumice prilikom pripreme prateće dokumentacije za potrebe apliciranja na ovogodišnji Konkurs...

31.03.2017.

Usvojen Izvještaj o radu Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu

Vlada Crne Gore, na sjednici održanoj 30.03.2017. godine, prihvatila je Izvještaj o radu Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu...

17.03.2017.

SAOPŠTENJE – 14.04.2017. godine posljednji dan za predaju aplikacija na ovogodišnji Konkurs

Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću obavještava sve zainteresovane strane da je u tekstu ovogodišnjeg Konkursa napravljen previd koji se odnosi na krajnji rok predaje planova i programa tj. posljednji dan u kome je moguće predati aplikaciju...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sljedeća slijedeća