Manja slova Veća slova RSSPrezentacije i publikacije

17.05.2018.

Analiza javnih finansija – I kvartal 2018

Sprovođenje mjera fiskalne konsolidacije definisanih Planom sanacije za period 2017-2021. godine i Fiskalnom strategijom Crne Gore za period 2017-2020 nastavljeno je i u 2018. godini. S tim u vezi, pozitivni efekti mjera u I kvartalu tekuće godine u odnosu na isti period prethodne godine ogledaju se u povećanju prihoda po osnovu poreza na dodatu vrijednost, kao posljedica povećanja opšte stope PDV-a, i doprinosa, prvenstveno kao rezultat implementacije Zakona o reprogramu poreskih potraživanja...

17.05.2018.

Mjesečni makroekonomski indikatori mart 2018

Mjesečni makroekonomski indikatori mart 2018

09.05.2018.

Saopštenje: Ostvareni izvorni prihodi Budžeta Crne Gore za period od 1. janara do 30. aprila 2018.godine

Pozitivni trendovi u makroekonomskom okruženju od početka 2018. godine vidljivi su i kroz naplatu prihoda budžeta, koja prema preliminarnim podacima, u periodu januar - april iznosi 481,4 mil.€, što je u odnosu na isti period prethodne godine više za 58,9 mil.€ ili 13,9% i u odnosu na plan za 6,5 mil.€ ili 1,4%...

07.05.2018.

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

Prihodi budžeta u januar-mart naplaćeni su  u iznosu od 327,4 mil.€ i niži su u odnosu na plan 7,8 mil. € ili 2,3%. U odnosu na isti period 2017. prihodi su viši za 29,8 mil. € ili 10,0%...

24.04.2018.

Makroekonomska kretanja 2012 – 2017

Makroekonomska kretanja 2012 – 2017...

17.04.2018.

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

Crna Gora je 5. decembra 2011.godine pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)...

07.04.2018.

Srednjoročna strategija upravljanja dugom 2018-2020

Strateške odluke sadržane u ovoj Srednjoročnoj strategiji upravljanja dugom (Strategija), rezulat su razmatranja postojećeg stanja, analize budućih aktivnosti i ciljeva upravljanja dugom. Strateške odluke imaju oblik smjernica i odražavaju željeni balans između očekivanih troškova i eventualnih rizika u implementaciji Strategije....

13.03.2018.

Analiza javnih finansija u 2017. godini

Kao rezultat implementacije pomenutih mjera, ali i rasta ekonomske aktivnosti, javni prihodi na kraju 2017. godine iznosili su 1.785,0 mil.€ ili 42,5% procijenjenog BDP-a (4.202,1 mil.€). U odnosu na 2016. godinu prihodi su veći za 100,8 mil.€ ili 6,0%, najvećim dijelom kao rezultat povećanja prihoda po osnovu poreza na dodatu vrijednost za 48,1 mil.€ ili 9,6%, akciza za 42,4 mil.€ ili 23,2% i doprinosa za 32,1 mil.€ ili 6,9%. Javni prihodi na kraju 2017. godine bili su na nivou planiranih...

02.03.2018.

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

Crna Gora je 5. decembra 2011.godine pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)...