Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Анализа јавних финансија – И квартал 2018

Датум објаве: 17.05.2018 12:39 | Аутор: Ивона Михајловић - администратор

Испис Штампај страницу


Спровођење мјера фискалне консолидације дефинисаних Планом санације за период 2017-2021. године и Фискалном стратегијом Црне Горе за период 2017-2020 настављено је и у 2018. години. С тим у вези, позитивни ефекти мјера у И кварталу текуће године у односу на исти период претходне године огледају се у повећању прихода по основу пореза на додату вриједност, као посљедица повећања опште стопе ПДВ-а, и доприноса, првенствено као резултат имплементације Закона о репрограму пореских потраживања.  

Јавни приходи у првом кварталу 2018. године износили су 365,8 мил. € или 8,3% процијењеног БДП-а (4.397,7 мил. €). У односу на упоредни квартал 2017. године наплата прихода је виша за 33,5 мил. € или 10,1%, највећим дијелом као резултат повећања пореских прихода (порези и доприноси) за 32,2 мил. €, односно за 21,2%. У овој категорији највише су повећани приходи од: пореза на додату вриједност за 13,5 мил. €, доприноса 5,9 мил. € и пореза на добит правних лица 4,9 мил. €. У односу на план, приходи су нижи за 7,2 мил. € или 1,9%.

Јавна потрошња у првом кварталу 2018. године износила је 440,1 мил. € или 10,0% БДП-а, и повећана је за 32,7 мил. € или 8,0% у односу на упоредни период претходне године. Јавна потрошња је повећана због већих трансфера институцијама, појединцима, невладином и јавном сектору у износу од 15,8 мил. €, и већег  издвајања за капитални буџет у износу од 5,8 мил. €. У односу на план јавна потрошња је нижа за 27,6 мил. € или 5,9%.

Дефицит јавних финансија на крају првог квартала 2018. године износио је 74,3 мил. € или 1,7% БДП-а, и нижи је за 0,8 мил. € у односу на дефицит остварен у истом периоду претходне године. У односу на план дефицит је нижи за 20,5 мил. € или 21,6%.

БУЏЕТ ЦРНЕ ГОРЕ

Примици Државног Буџета  у првом кварталу 2018. године износили су 456,4 мил. €, од чега се на изворне приходе односи 327,4 мил. €, док је 129,0 мил. € приходовано из других извора финансирања, доминантно из задуживања на домаћем тржишту. Изворни приходи буџета виши су у односу на остварене у истом периоду 2017. за 29,8 мил. € или 10,0%, док су у односу на планиране нижи за 7,8 мил. € или 2,3%. 

Најзначајнија позитивна одступања у односу на први квартал прошле године забиљежена су код прихода по основу пореза на додату вриједност за 13,5 мил. € или 12,7%, доприноса за 8,9 мил. € или 10,3% и пореза на добит правних лица од 4,9 мил. € или 25,1%, услијед раста економске активности, али и мјера фискалне консолидације које се односе на повећање стандардне стопе ПДВ-а за 2 п.п и измирења обавеза по основу репрограма пореског дуга.

У истом периоду и непорески приходи биљеже раст, тако да су таксе више за 16,6% и накнаде за 25,2%. 

Укупни издаци буџета за први квартал 2018. године износили су 397,5 мил. € или 9,0% процијењеног БДП-а за 2018. годину (4.397,7 мил. €),  што је за 29,4 мил.€ или 8,0% више у односу на исти период претходне године. У односу на план издаци су нижи за 39,8 мил. € или 9,1%. У структури издатака, текући буџетски издаци, остварени су на приближно истом нивоу у односу на планиране, док је Капитални буџет реализован испод плана усљед слабијег интензитета извођења радова у зимском периоду, што ће бити надомјештено у наредним мјесецима. У односу на претходну годину средства планирана за реализацију капиталних пројеката остварена су за 5,8 мил.€ више.

Као резултат кретања прихода и расхода у првом кварталу, дефицит централног буџета је износио 70,1 мил. € или 1,6% БДП-а, и нижи је за 0,5 мил. € од дефицита оствареног у истом периоду 2017. године. Отплата дуга износила је 99,8 мил. €, од чега се на отплату кредита резидентима односи 82,6 мил. €, а нерезидентима 17,2 мил. €.
 
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Приходи локалне самоуправе у И кварталу 2018. године износили су 38,4 мил. € или 0,9% БДП-а, и биљеже раст од 3,5 мил. € или 10,2% у односу на исти период 2017. године. У оквиру прихода, позитивно одступање у односу на И квартал претходне године биљеже локални порези за 2,3 мил. € и порез на промет непокретности за 1,4 мил. €. У односу на план, приходи локалне самоуправе су већи за 0,5 мил. € или 1,3%.

Расходи локалне самоуправе  на крају И квартала 2018. године износили су 42,5 мил. € или 1,0% БДП-а, што је за 3,3 мил. € или 8,3% више у односу на исти период 2017. године. У односу на план расходи су нижи за 12 мил. €, првенствено због методолошког третмана отплате обавеза из претходног периода, која се у извршењу приказује као издатак локалне самоуправе, док је у плану ова ставка приказана као дио отплате дуга. Када би се поменута ставка искључила из издатака локалне самоуправе, остварени расходи били би на нивоу планираних.

За прва три мјесеца 2018. године забиљежен је дефицит локалне самоуправе у износу од 4,2 мил. € или 0,1% БДП,  док је отплаћено 12,6 мил. € обавеза из претходног периода.