Manja slova Veća slova RSSPrezentacije i publikacije

24.02.2015.

Godišnji izvještaj Ministarstva finansija za 2014. godinu

Godišnji izvještaj Ministarstva finansija za 2014. godinu Ovdje možete pogledati Godišnji izvještaj Ministarstva finansija za 2014. godinu...

20.02.2015.

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

Crna Gora je pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)...

06.02.2015.

Mjesečni makroekonomski indikatori januar 2015

Mjesečni makroekonomski indikatori januar 2015

03.02.2015.

Makroekonomska kretanja 2006 – 2014

Makroekonomska kretanja 2006 – 2014

22.01.2015.

Mjesečni makroekonomski indikatori decembar 2014

Mjesečni makroekonomski indikatori decembar 2014...

20.01.2015.

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

Crna Gora je pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)...

18.12.2014.

Mjesečni makroekonomski indikatori novembar 2014

Mjesečni makroekonomski indikatori novembar 2014...

17.12.2014.

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

Crna Gora je pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

27.11.2014.

Mjesečni makroekonomski indikatori oktobar 2014

Mjesečni makroekonomski indikatori oktobar 2014

26.11.2014.

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

Crna Gora je pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)...