Manja slova Veća slova RSSPrezentacije i publikacije

10.07.2014.

Mjesečni makroekonomski indikatori jun 2014

Mjesečni makroekonomski indikatori jun 2014

18.06.2014.

Mjesečni makroekonomski indikatori maj 2014

Mjesečni makroekonomski indikatori maj 2014...

16.06.2014.

Smjernice makroekonomske i fiskalne politike za period 2014-2017.

Smjernice makroekonomske i fiskalne politike za period 2014-2017. pripremljene su u skladu sa odredbama “Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti“ (Službeni list Crne Gore, br. 20/14), što znači da su u Smjernicama sadržana: numerička fiskalna pravila za nivo deficita i duga, fiskalni kriterijumi i utvrđeni limiti potrošnje...

13.06.2014.

U Bečićima održan Regionalni Samit ministara finansija i guvernera

U Bečićima održan Regionalni Samit ministara finansija i guvernera

Pitanja novinara i odgovori ministara finansija Crne gore, Srbije i Hrvatske na Regionalnom Samitu ministara finansija i guvernera u Bečićima... Audio

16.05.2014.

GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

Crna Gora je pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)...

12.05.2014.

Mjesečni makroekonomski indikatori april 2014

Ovdje možete pogledati najnoviju publikaciju Mjesečni makroekonomski indikatori april 2014...

30.04.2014.

Ministarstvo finansija objavilo Bilten XXXI

Ministarstvo finansija objavilo Bilten XXXI

Ovdje možete pogledati Bilten XXXI Ministarstva finansija...

15.04.2014.

Mjesečni makroekonomski indikatori mart 2014

Ovdje možete pogledati najnoviju publikaciju Mjesečni makroekonomski indikatori mart 2014...

19.03.2014.

Mjesečni makroekonomski indikatori februar 2014

Ovdje možete pogledati najnoviju publikaciju Mjesečni makroekonomski indikatori februar 2014...