Manja slova Veća slova RSSPrezentacije i publikacije

31.10.2017.

Mjesečni makroekonomski indikatori avgust 2017

Mjesečni makroekonomski indikatori avgust 2017

29.09.2017.

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

Crna Gora je pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)..

14.09.2017.

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

Crna Gora je pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)...

07.09.2017.

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

Crna Gora je pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)...

07.09.2017.

Analiza javnih finansija – II kvartal 2017

Mjere fiskalne konsolidacije usmjerene na stabilizaciju javnih finansija, odnosno smanjenje budžetskog deficita i opadanje učešća javnog duga u BDP-u, daju pozitivne efekte, koji su vidljivi i u drugom kvartalu tekuće godine. Naime, pozitivni rezultati ogledaju se u većem ostvarenju prihoda u odnosu na 2016. godinu, kao rezultat primjene paketa mjera fiskalne konsolidacije, ali i uslijed rasta ekonomske aktivnosti...

28.07.2017.

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

Crna Gora je pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)...

30.06.2017.

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

rna Gora je pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)...

30.06.2017.

Analizu konsolidovane javne potrošnje za I kvartal 2017. godine

Mjere za sanaciju budžetskog deficita i javnog duga za period 2017-2021. godine, koje je Vlada usvojila u decembru 2016. godine, kao sastavni dio Zakona o budžetu za 2017. godinu, daju pozitivne rezultate, koji su već vidljivi u I kvartalu 2017. godine. Naime, pozitivni efekti sprovođenja mjera Plana sanacije ogledaju se u povećanju prihoda po osnovu akciza, kao posljedica povećanja akcize na mineralna ulja u iznosu od 0,09€/ l, kao i povećane naplate PDV-a uslijed povećanog uvoza...

13.06.2017.

Mjesečni makroekonomski indikatori februar 2017

Mjesečni makroekonomski indikatori februar 2017...

31.05.2017.

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

Crna Gora je pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)...