Manja slova Veća slova RSSPrezentacije i publikacije

01.04.2016.

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

Crna Gora je pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)...

11.03.2016.

Mjesečni makroekonomski indikatori januar 2016

Mjesečni makroekonomski indikatori januar 2016

29.02.2016.

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

Crna Gora je pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)...

09.02.2016.

Mjesečni makroekonomski indikatori decembar 2015

Mjesečni makroekonomski indikatori decembar 2015...

02.02.2016.

Godišnji izvještaj Ministarstva finansija za 2015. godinu

Godišnji izvještaj Ministarstva finansija za 2015. godinu

Ovdje možete pogledati Godišnji izvještaj Ministarstva finansija za 2015. godinu.

01.02.2016.

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

Crna Gora je pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)...

14.01.2016.

Mjesečni makroekonomski indikatori novembar 2015

Mjesečni makroekonomski indikatori novembar 2015...

13.01.2016.

Jesenja analiza makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi - 2015.

Jesenja analiza makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi - 2015.

21.12.2015.

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

Crna Gora je pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)...

08.12.2015.

Mjesečni makroekonomski indikatori oktobar 2015

Mjesečni makroekonomski indikatori oktobar 2015...