Manja slova Veća slova RSSPrezentacije i publikacije

04.12.2015.

Analiza javnih finansija – III kvartal 2015

Ovdje možete preuzeti analizu javnih finansija – III kvartal 2015

20.11.2015.

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

Crna Gora je pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

09.11.2015.

Mjesečni makroekonomski indikatori oktobar 2015

Mjesečni makroekonomski indikatori oktobar 2015...

30.10.2015.

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

Crna Gora je pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)...

27.10.2015.

Ministarstvo finansija objavilo Bilten XXXVI

Ministarstvo finansija objavilo Bilten XXXVI

Ovdje možete pogledati/preuzeti Bilten XXXV Ministarstva finansija...

12.10.2015.

Projekcije makroekonomskih i fiskalnih pokazatelja za period 2015-2018. godine

Projekcije makroekonomskih i fiskalnih pokazatelja za period 2015-2018. godine

08.10.2015.

Mjesečni makroekonomski indikatori septembar 2015

Mjesečni makroekonomski indikatori septembar 2015

06.10.2015.

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

Ovdje možete preuzeti GDDS tabelu za 2014. godinu.

28.09.2015.

Analiza javnih finansija – II kvartal 2015

Ovdje mozete preuzeti analizu javne potrošnje II kvartal 2015. godine...

21.09.2015.

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

Crna Gora je pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)...