Manja slova Veća slova RSSVijesti

07.05.2021.

Spajić govorio na St. Gallen Simpozijumu

"U liderstvu preuzimaš ekstremnu odgovornost za odluke i njihove posljedice, motivišeš ljude u cijelom tom procesu. Ne treba obraćati pažnju na politikanstvo i buku, ukoliko hoćete da ostvarite zacrtane ciljeve koji vode do razvoja države i najboljeg interesa za građane. Dobrodošle su zdrave, kreativne ideje koje podstiču taj put", izjavio je ministar finansija i socijalnog staranja, mr Milojko Spajić...

07.05.2021.

Potpisan Sporazum o raskidu Sporazuma o izgradnji, funkcionisanju i transferu (BOT) puta Meljine-Petijevići

Potpisan Sporazum o raskidu Sporazuma o izgradnji, funkcionisanju i transferu (BOT) puta Meljine-Petijevići

Ministar finansija i socijalnog staranja, mr Milojko Spajić, u ime Vlade Crne Gore, potpisao je danas sa Opštinom Herceg Novi i investitorom Univerzal Monte d.o.o. Sporazum o raskidu Sporazuma o izgradnji, funkcionisanju i transferu (BOT) puta Meljine-Petijevići...

07.05.2021.

Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita u socijalnoj i dječjoj zaštiti

Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita u socijalnoj i dječjoj zaštiti...

07.05.2021.

U srijedu sastanak sa Predsjednikom Advokatske komore Crne Gore

Državni sekretari u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, Mila Kasalica i Janko Odović, i direktor Uprave prihoda i carina, Aleksandar Damjanović, sa saradnicima, će u srijedu, 12. maja, u 11:30 časova održati sastanak sa predsjednikom Advokatske komore Crne Gore, Zdravkom Begovićem...

06.05.2021.

Rješenje o privremenom finansiranju za maj 2021. godine

Rješenje o privremenom finansiranju za maj 2021. godine...

06.05.2021.

Rješenje o izmjeni rješenja o privremenom finansiranju za april 2021. godine

Rješenje o izmjeni rješenja o privremenom finansiranju za april 2021. godine...

06.05.2021.

Javna rasprava o Predlogu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o deponovanju i ulaganju sredstava tehničkih rezervi i sredstava kapitala društva za osiguranje

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore”, broj 41/18) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Predlogu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o deponovanju i ulaganju sredstava tehničkih rezervi i sredstava kapitala društva za osiguranje, koji je pripremila Agencija za nadzor osiguranja...

04.05.2021.

Osobe koje se bave advokatskom djelatnošću obveznici su fiskalizacije

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, Uprava prihoda i carina i projektni tim za implementaciju elektronske fiskalizacije predano rade na sprovođenju ovih, za građane i budžet Crne Gore, značajnih aktivnosti. U ostvarivanju tog cilja kontinuirano se komunicira i pruža podrška obveznicima svih djelatnosti i privrednih branši, kako bi što jednostavnije ispunili obaveze propisane Zakonom o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga i prešli na sistem elektronske fiskalizacije u zakonom propisanom roku...

04.05.2021.

Obavještenje o polaganju ispita za poreskog savjetnika

Na osnovu člana 5 stav 1 Zakona o poreskim savjetnicima („Sl. list RCG“, broj 26/07 i 34/07 i „Sl. list CG“, broj 73/10 i 47/19) i člana 3 stav 2 Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita za poreskog savjetnika („Sl. list CG“, broj 73/19 i 14/21), Ministarstvo finansija i socijalnog staranja objavljuje...