Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У СТАРОЈ ФАБРИЦИ “ДУВАНСКОГ КОМБИНАТА” – ПОДГОРИЦА

Датум објаве: 13.03.2019 09:47 | Аутор: министарство финансија

Испис Штампај страницу


ЈАВНИ ПОЗИВ (ТРЕЋИ) 
ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У СТАРОЈ ФАБРИЦИ “ДУВАНСКОГ КОМБИНАТА” – ПОДГОРИЦА

1. Предмет продаје и почетна цијена

Предмет продаје путем јавног надметања су 10 покретних ствари (средства – машине) у државној својини и то:

Покретне ствари (средства - машине)

Р. бр. Средства – машине и др. Почетна цијена [€]
(без ПДВ – а) Година производње
1. Трафостаница    26.367,50 1998. 
2. Пакерица групна – ЈОХН ПАYНЕ    33.984,54 /
3. Линије за припрему дувана - ЛЕГГ 211.249,50 1994.
4. Влагомјер       4.591,94 1996.
5. Развод гаса     37.716,00 1992.
6. Сушница            76,00 /
7. Апарат за дестилацију       ��    39,06 /
8. Влагомјер       4.591,94 1996.
9. Дизалица стубна          479,70 1996.
10. Линија за припрему дувана - ЦОМАС 937.463,94 1994.

2. Мјесто и вријеме оџавања јавног надметања

Продаја покретних ствари из тачке 1 ће се вршити усменим јавним надметањем у просторијама Министарства финансија, улица Станка Драгојевића бр. 2, дана 28.03.2019. године, са почетком у 10 часова. Надметање ће се организовати према редним бројевима из тачке 1, за које постоји заинтересованост учесника на јавном надметању.

3. Услови јавног надметања

Право учешћа на предметном јавном надметању имају подносиоци пријава односно сва правна лица, предузетници и физичка лица, која уплате депозит за учешће на јавно надметање у износу од 5% од почетне цијене продаје појединачно, за сваку покретну ствар, за коју поднесу пријаву за јавно надметање (са наведеним редним бројем и називом покретне ствари).

Депозит се уплаћује на рачун бр. 550-5590-94, са назнаком средства депозита за учешће на јавно надметање – Министарство финансија.

Образац пријаве за учешће на јавном надметању може се добити у канцеларији бр. 7 у Министарству финансија, сваког радног дана, до  25.03.2019. године (од 10 – 14 х). 

Минималну промјену распона понуда у поступку јавног надметања, утврђује Комисија за продају државне имовине, у складу са наведеном Уредбом  (продаја државне имовине путем јавног надметања – аукције).

Поступак јавног надметања се завршава ако ниједан од учесника ни на трећи позив не понуди већу цијену од до тада понуђене цијене, појединачно за покретну ствар за коју је поднио пријаву за учешће на јавном надметању.

У том случају, купцем се проглашава учесник који је први понудио највећу постигнуту цијену.

Сматраће се да су испуњени услови за одржавање јавног надметања, ако у назначено вријеме приступи макар један учесник.

Учесник који понуди највећу цијену проглашава се купцем, а његова понуда сматраће се прихваћеном понудом за куповину одређене покретне ствари.

Уколико је почетно надметање за једну од покретних ствари од редног броја 1 до 9 из тачке 1, неуспјешно, започиње се одмах ново јавно надметање за конкретну предметну ствар путем специјалне аукције.

У специјалној аукцији, почетна цијена предмета аукције је цијена објављена у јавном позиву.

4.Остали услови јавног надметања

Купац је дужан да купопродајну цијену (у новцу – еурима) за конкретну покретну ствар из тачке 1, уплати у року од 8 (осам) дана од дана јавног надметања.

Купац је дужан да са Владом Црне Горе – Министарством финансија, закључи уговор о купопродаји покретних ствари (средстава – машина) чија је појединачна купопродајна цијена већа од 3.000,00 €, у року од 8 (осам) дана од дана извршене уплате купопродајне цијене, док ће се за средства и машине, чија је купопродајна цијене мања од 3.000,00 €, Комисија за продају државне имовине, издати одговарајућу потврду о купопродаји.

Уколико купац не уплати купопродајну цијену или не закључи уговор о купопродаји у предвиђеним роковима, губи право на повраћај депозита, а продавац има право да закључи уговор о купопродаји са другим понуђачем јавног надметања који је понудио другу највећу цијену, за конкретну ствар.

Право на повраћај депозита губи потенцијални купац који поднесе пријаву, а не учествује односно не региструје се за јавно надметање.

Уплаћени депозит ће се вратити осталим учесницима у року од 8 (осам) дана од дана јавног надметања, а депозит изабраног понуђача се задржава и урачунава у купопродајну цијену.

Трошкови пореза на промет (преузимања и измјештања покретних ствари, као и све настале трошкове у вези купопродаје покретних ствари из тачке 1), падају у цјелости на терет купца.

Покретна опрема се продаје по принципу “виђено – купљено” и неће се примати ни прихватити никаква рекламација која се односи на квалитет и остале карактеристике покретних ствари из тачке 1.

Купац покретних ствари из тачке 1, је обавезан да дефинитивно преузме и  извезе из круга старе фабрике “Дуванског комбината” – Подгорица, купљену ствар (средство – машине), најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана уплате купопродајне цијене. Уколико купац не преузме купљену покретну ствар у предвиђеном року, губи право на повраћај уплаћеног депозита.

Заинтересовани могу извршити увид у покретне ствари из тачке 1, који су предмет продаје сваког радног дана, у периоду од 15.03.2019. до 25.03.2019. године, у временском интервалу од 10 – 14 х, на локацији старе фабрике “Дуванског комбината” – Подгорица. (улица Цетињски пут бб).

Регистрација учесника ће се вршити у просторијама Министарства финансија, ул. Станка Драгојевића бр. 2, Подгорица, 15 минута прије почетка одржавања јавног надметања.

Ближе информације у вези покретних ствари из тачке 1, могу се добити у Министарству финансија (контакт телефон бр. 020 – 224 – 870 и 020 – 241 – 210).