Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Влада донијела Одлуку о отпремнини у случају споразумног престанка радног односа запослених у јавном сектору

Влада донијела Одлуку о отпремнини у случају споразумног престанка радног односа запослених у јавном сектору
Датум објаве: 11.07.2019 15:28 | Аутор: Министарство финансија

Испис Штампај страницу


Министарство финансија

На данашњој сједници, Влада је донијела Одлуку о отпремнини у случају споразумног престанка радног односа запослених у јавном сектору. Одлука је донешена на основу недавно усвојеног Закона о измјенама и допунама Закона о зарадама запослених у јавном сектору, који је ступио на снагу 29. јуна 2019. године, чиме је створен правни основ за уређење питања отпремнина у случају споразумног престанка радног односа.

Одлуком о отпремнини у случају споразумног престанка радног односа запослених у јавном сектору, уређују се питања која се односе на могућност исплате отпремнине за запослене у јавном сектору, који имају најмање 6 година радног стажа од којих посљедњу годину рада у јавном сектору. 

„Предложена рјешења, представљају, да тако кажемо, сублимацију опција до којих се дошло у у сарадњи са еспертским тимом Свјетске банке, кроз програм техничке подршке, а у циљу изналажења најквалитетнијег рјешења, како са аспекта правичног приступа и усклађености износа отпремнине са оствареним годинама стажа запосленог, тако и са аспекта атрактивности потенцијалног износа, при том водећи рачуна о фискалној одрживости“, саопштио је на данашњој  конференцији за медије в.д. генералног директора Директората за државни буџет у Министарству финансија, Бојан Пауновић.

Одлуком се прописује да у случају споразумног престанка радног односа запослени може остварити право на отпремнину у висини до 50% мјесечне бруто зараде за сваку годину радног стажа, с тим да износ отпремнине не може бити већи од 15 бруто зарада запосленог, при чему се као износ бруто зараде узима просјек посљедње три бруто зараде запосленог прије остваривања права на отпремнину. Сходно процјенама Министарства, у случају остварења максималне отпремнина на основу 30 или висе година радног стажа, отпремнина би у просјеку износила цаа 12.000 € .

„Запослени који испуњава услов за одлазак у пензију и ако му до 67 година живота недостају двије године, може остварити право на отпремнину у износу од шест бруто зарада запосленог. За ову категорију запослених процјењује се да би отпремнина у просјеку износила око 4.800€“, нагласио је Пауновић.

О исплаћеним отпремнинама Министарство јавне управе ће водити евиденцију и објављивати на званичној интернет страници Министарства јавне управе.

Сходно одредбама Закона о раду, као и Закона о зарадама запослеих у јавном сектору, запосИени коме престане радни однос на основу споразумног престанка радног односа, а оствари право на отпремнину не може засновати радни однос у јавном сектору, у периоду од пет година од дана споразумног престанка радног односа. Ограничење се неће односити на запосленог који врати цјелокупни износ исплаћене отпремнине

„У циљу утврђивања оквирног броја заинтересованих за споразумни прекид радног односа, буџетски корисници, односно јавне институције ће оквирно до краја јула и током августа реализовати иновирану анкету о заинтересованости запослених за споразумни прекид радног односа, на основу чега ће се моћи утврдити оквини фискални ефекат имплементације ове мјере“, казао је в.д. генералног директора и додао да с тим у вези треба имати у виду да на основу раније спроведених анкета постоје одређене индиције које указују на начелну заинтересованост одређеног броја запослених. Међутим, треба имати у виду да раније анкете нису имале финансијски исказ и конкретну понуду, да тако кажемо, на основу чега би се исказало интересовање.

„Тако да не можемо бити у потпуности сигурни у размјере одзива. Међутим, имајући у виду значај ове мјере треба указати да ће без обзира на одзив, поред средстава за ове намјене које се налазе на позицијама буџетских корисника, Министарство финансија учинити максималан напор да обезбиједит сва потребна додатна средства како би програм остварио резултате. Заиста вјерујемо да је концепт правичан и у правој мјери атрактиван, те очекујемо конкретне ефекте“, закључио је в.д. генералног директора Пауновић.
 
ПР Служба
Министарства финансија