Manja slova Veća slova RSS

>

Državni sekretar Katnić: Aktivnosti Vlade Crne Gore u borbi protiv sive ekonomije daju rezultate

Državni sekretar Katnić: Aktivnosti Vlade Crne Gore u borbi protiv sive ekonomije daju rezultate
Datum objave: 01.08.2019 14:31 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo finansija


Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici razmotrila i usvojila Izvještaj o aktivnostima na suzbijanju sive ekonomije sa predlogom mjera za suzbijanje sive ekonomije.

„Kao što ste upoznati, upravo uzimajući u obzir značaj pitanja postojanja sive ekonomije, odnosno privređivanja na neformalnom tržištu, određenosti Vlade da se uhvati u koštac sa ovom pojavom i problemom, početkom 2018. godine Vlada je formirala novu Komisiju za suzbijanje sive ekonomije kojom predsjedava potpredsjednik Vlade Milutin Simović i istu čine predstavnici raznih državnih institucija i organa sistema. Ovo iz razloga jer borba sa sivom ekonomijom ne može biti samo orjentacija jednog organa niti jedna mjera može dati željene rezultate već je potrebna sinhronizovana akcija svih državnih institucija i organa sa kombinacijom raznih mjera i aktivnosti“, saopštio je državni sekretar u Ministarstvu finansija, Nemanja Katnić na konferenciji za medije održanoj nakon 132. sjednice Vlade Crne Gore.

„U kasnijem periodu početkom 2019. godine sastav Komisije proširen je sa predstavnicima još državnih organa ali i značajnije sa predstavnicima Savjeta stranih investitora, Američke privredne komore, Privredne komore Crne Gore, Unije slobodnih sindikata i Saveza sindikata Crne Gore, a upravo sa ciljem uključivanja raznih institucija u okviru Crne Gore čiji osnovni cilj i zadatak jeste sprečavanje sive ekonomije, poštovanje prava građana, radnika i sl“, kazao je državni sekretar Katnić i dodao da kada se radi o Izvještaju o suzbijanju sive ekonomije sa predlogom mjera za suzbijanje sive ekonomije da je tokom prethodne 2018. i tekuće 2019. godinu kroz razne mjere Vladine politike u:
normativnom smislu, pokrenuto dosta reformskih aktivnosti što sa stanovišta uspostavljanja sistema za bolju kontrolu ali i stvaranja povoljnijeg, privlačnijeg i konkurentnijeg ambijenta za poslovanje, započinjanje novog ali i legalizaciju postojećih biznisa u Crnoj Gori,
u konkretnom svjedoci ste niza akcija i aktivnosti raznih državnih organa koji su za rezultat imali sprečavanje nelegalne trgovine, nelegalnog prometovanja, zapljene proizvoda, sprečavanja nelegalnog poslovanja u raznim oblasitma i sektorima.

Državni sekretar Katnić je naglasio da su nadležni državni organi  izvršili preko:

30.000 inspekcijskih kontrola - nadzor na unutrašnjem tržištu i pregleda u spoljnotrgovinskom prometu (po zahtjevima privrednih subjekata). Na unutrašnjem tržištu je u prvoj polovini godine utvrđeno oko 11 hiljada nepravilnosti, izdato 5.647 prekršajnih naloga, izrečeno oko 2,2 miliona novčanih kazni;
U postupku inspekcijskog nadzora, u periodu od januara do juna, izvršene su 1.402 potpune kontrole. Ukupne korekcije po osnovu izvršenih kontrola iznose oko 48 miliona €. Najveće korekcije ostvarene su po osnovu PDV-a, oko  33 miliona, poreza na dobit, oko 2.8 miliona, i dohotka, oko 8.6 miliona;
Vrijednost robe za carinske svrhe u odnosu na prijavljenu vrijednost uvećana je za oko 6 miliona €, što je povećalo naplatu carinskih dažbina za oko 1.5 miliona.
Poseban naglasak i pažnja se poklanja registraciji smještaja, prijavi gostiju, naplati boravišne takse i radnim odnosima u hotelijerstvu;
Radi se na priprema novog Zakon o radu koji će doprinijeti smanjenju neformalne zaposlenosti i suzbijanju rada na crno.
Intenzivno se sprovode kontrole preduzeća korisnika šuma, prvenstveno sa aspekta njihovog zakonitog poslovanja, ažurne dokumentacije i izmirenih obaveza prema zaposlenim i državi. 

Takođe, istakao je da je pažnja inspektora bila usmjerena na: 

- ispunjenost uslova za pristup djelatnosti poslovnih subjekata koji se bave turizmom, ugostiteljstvom, trgovinom, zanatstvom, zdravstvenim i drugim vrstama usluga, kao i ispunjenost svih uslova u objektima (privremeni i trajni) za vršenje navedenih djelatnosti; 
- oblasti koje su karakteristične za period predsezone (gradilišta, objekti za smještaj djece, učenika i studenata, priprema šetališta za korišćenje u svrhe prodajnih mjesta uključujući i pripremu kupališta, pripremu bazena itd. 
- kontrolu izdavanja fiskalnih računa, oglašavanje i reklamiranje turističko-ugostiteljske djelatnosti, pružanje usluga turističkog vodiča, nadzor ugostiteljskih objekata u primorskim opštinama; 
- kontrolu poštovanja ostalih propisanih obaveza u ovim djelatnostima (zabrana točenja alkoholnih pića maloljetnicima, zabrana upotrebe duvanskih proizvoda u ugostiteljskim objekatima koji su prijavili da se isti neće konzumirati, korišćenje autorskih i srodnih prava i sl.). 

Sve mjere su rezultirale boljom fiskalnom disciplinom, većom naplatom izvornih prihoda sa akcentom na oporavak tržišta duvanskih proizvoda što je rezultiralo boljom naplatom akciza na duvanske proizovde.

Samo neki od podataka  - prihodi budžeta u periodu januar - jul 2019. godine naplaćeni su u iznosu od 997,9 mil.€, što je u odnosu na isti period prethodne godine više za 73,5 mil.€ ili 8,0%. U odnosu na plan po rebalansu  (januar-jul) prihodi su veći za 10,2 mil.€ ili 1,0%.  

Najveće pozitivno odstupanje zabilježeno je kod naplate akciza na duvan i duvanske proizvode i to 2,1 mil.€ ili 10,2%

Prihodi budžeta u julu 2019. godine naplaćeni su u iznosu od 173,9 mil.€, što je za 13,3 mil.€ ili 8,3% više u odnosu na isti mjesec 2018. godine. U odnosu na plan po rebalansu prihodi su veći za 6,2%.

PR Služba
Ministarstva finansija