Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Влада из капиталног буџета у 2020. години планира наставак реализације већ започетих капиталних пројеката у сјеверној регији процијењене вриједности од преко 150 милиона €, уз стварање простора за отпочињање реализације нових пројеката

Датум објаве: 08.08.2019 07:26 | Аутор: Министарство финансија

Испис Штампај страницу


Поводом неистинитих, тенденциозних и злонамјерних тврдњи које су објављене у појединим медијима да Влада наводно за 12 општина не предвиђа „ни цента“ издвајања у капиталном буџету за 2020. годину, ради истинитог информисања јавности саопштавамо сљедеће.

Изнијете тврдње немају никаквог утемељења у реалности. Напротив.

Влада је у 2019. години у капиталном буџету за поменуте општине издвојила преко 22 мил €, за реализацију пројеката укупне вриједности од преко 150 мил €, чија реализација ће се наставити у наредном периоду, имајући у виду да су доминантно у питању вишегодишњи пројекти.

Предложена Листа приоритетних капиталних пројеката за финансирање из капиталног буџета државе у 2020. години, коју је Влада усвојила на 132. сједници одржаној 1. августа 2019. године садржи само ДИО пројеката, односно само оне пројекте који су рангирани вредновањем критеријума у складу са Одлуком о изради капиталног буџета и утврђивању и вредновању критеријума за избор капиталних пројектата ("Службени лист Црне Горе", бр. 057/18 од 10.08.2018.). Одлуком су утврђени основни и допунски услови које кандидовани пројекти морају да задовоље да би били разматрани за финансирање из капиталног буџета државе, као што је већ израђена планска документација, студија оправданости, минимум вриједности у зависности од типа пројекта и сл. Такође, Одлуком су прецизирани критеријуми за вредновање пројеката, као што су: ријешени имовинско-правни односи, израђен главни пројекат, обезбијеђеност других извора финансирања, допринос равномјерном регионалном и привредном развоју, допринос заштити и валоризацији културне баштине, позитиван утицај на животну средину и сл, на основу којих су пројекти вредновани и рангирани.

Од 29 капиталних пројеката који су утврђени у Предлогу Листе, доминантно су присутни пројекти вишегодишњег карактера, у укупној процијењеној вриједности од 91 мил €, те ће пројекти који буду утврђени у Коначној Листи бити реализовани у наредном вишегодишњем периоду.

Истичемо да предлог Листе приоритерних пројекта садржи само нове пројекте који ће потенцијално први пут бити укључени у капитални буџет државе. Наиме, сходно Одлуци, Листа не садржи пројекте који су већ започети, односно уврштени у капитални буџет Законом о буџету Црне Горе за 2019. годину, имајући у виду да се исти, сходно Одлуци, сматрају приоритетним пројектима и њихова реализација се наставља и у наредном периоду до завршетка истих.

Поред наведеног, пројекти које регулише посебна регулатива, односно пројекти утврђени Законом о аутопуту и Законом о Пријестоници, не подлијежу вредновању критеријума у складу са Одлуком, те исти нијесу укључени у предложену Листу приоритетних пројеката. Такође, Листа не садржи пројекте који се финансирају из фондова ЕУ кроз претприступни инструмент, имајући у виду да се средста из ИПА фондова обезбијеђују намјенски потписивањем међунарнодног споразума о финансирању за конкретне пројекте, и реализују се сходно међународним процедурама.

С тим у вези, имајући у виду да је Одлука о изради капиталног буџета и утврђивању и вредновању критеријума за избор капиталних пројектата, сходно Закону о буџету и фискалној одговорности и утврђеној динамици израде капиталог буџета државе, сада први пут примијењена у пракси, значајан број кандидованих пројекта од стране државних институција и општина, тачније 134 пројекта од укупно 251 кандидованих пројеката, су пројекти који су већ утврђени у капиталном будету у 2019. години и по приоритету се њихова реализација наставља и у наредном периоду, док су преостали пројекти вредновани сходно прецизно утврђеним критеријумима и, на основу тога, рангирани у предложеној Листи. Сходно наведеном, Законом о буџету Црне Горе за 2019. годину, у оквиру капиталног буџета државе опредијељена су средства за почетак и наставак радова развојних пројеката, а који нијесу били предмет Листе приоритетних пројекта, већ се реализација истих наставља у наредном периоду, у општинама: Андријевица, Бар, Беране, Бијело Поље, Цетиње, Даниловград, Гусиње, Херцег Нови, Колашин, Котор, Мојковац, Никшић, Петњица, Плав, Пљевља, Подгорица, Рожаје, Тиват, Тузи, Шавник, Улцињ, Жабљак.

Битно је истаћи присутност снажног инвестиционог замајца у појединим општинама, који је отпочео и реализује се у текућој години, и који ће бити настављен у наредном периоду, имајући у виду развојни, вишегодишњи карактер ових капиталних пројеката.

С тим у вези, на подручју општине Пљевља, у капиталном буџету државе за 2019. годину опредијељена су средства за реализацију припремних радова и стварања претпоставки за реализацију капиталних пројеката у наредном вишегодишњем периоду у вриједности од цца 30 милиона €. Неки од пројеката који ће бити реализовани у наредном периоду су: Пројекат спровођења мјера смањења загађења и топлификације Пљеваља; Изградња, реконструкција и санација система за управљање отпадним водама; Вртић у Пљевљима; ОШ у Гукама. Поред наведеног, од посебног значаја представља пројекат Изградње и реконструкција система водоснадбијевања у општини Пљевља.

Наиме, Изградњом и реконструкцијом главног цјевовода Плијеш - град за високу и ниску зону водоснадбијевања, који представља примарни довод за водоснадбијевање 70% града, у значајној мјери ће се побољшати снабдијевање града водом. Додатно, планирана је реконструкција и доградња постројења за припрему питке воде “Плијеш”, који представља главно постројење у систему водоснадбијевања града, а такође планирана је реконструкција и изградња постројења за припрему питке воде “Брезница”.

Такође, Капиталним буџетом за 2019. годину, опредијељена су средства у износу око 9,00 мил еура за развојне пројекте у Бијелом Пољу чија укупна вриједност пројеката износи преко 50,00 мил € који представљају вишегодишње пројекте и чија се реализација наставља у наредним годинама, као што је Изградња пјешачког моста Поткрајци – Његњево, изградња Основне и музичке школе ˝Душан Кораћ˝, реконструкција жељезничке станице, као и пројекти развоја туристичког потенцијала ове општине - ски центар на локалитету „Цмиљача“ и валоризација Ђаловића пећине.

Пројекти Пријестонице Цетиње нијесу укључени у Листу јер пројекти дефинисани Законом не подлијежу вредновању и бодовању критеријума у складу са Одлуком, с обзиром да су пројекти Пријестонице дефинисани Законом о Пријестоници. Свакако, Законом о Буџету Црне Горе за 2019. године опредијељена су средства у износу око 5,00 мил € за Развојне пројекте Пријестонице Цетиње чија укупна процијењена вриједност износи преко 20,00 мил.€.

На територији општине Жабљак поред Ски центра Дурмитор процијењене вриједности 19,00мил.€ реализује се пројекат Изградње, реконструкције и санације система за управљање отпадним водама као и градске саобраћајнице. У општини Бар капиталним буџетом за 2019. годину опредијељена су средства за реализацију пројеката вриједних преко 15,00мил.€ који ће се наставити у наредном периоду, као што су изградња вртића у Бару, уређење шеталишта и трга у Сутомору, објекат националне ˝Куће маслина˝ и објекат "Кућа вина", санација одлагалишта "Ћафе".

Пројекти на територији општине Рожаје укупне вриједности преко 20,00 мил.€ а за које је  опредијељен дио средстава у 2019. години и који се настављају у наредном периоду су:                            Изградња и реконструкција водовода на подручју Буковица-Радетина; Изградња градске пијаце; изградња објеката вртића и основне школе, ски центар на локалитету „Хајла“. Такође, пројекти изградње градских саобраћајница и Изградња, реконструкција и санација система за управљање отпадним водама у Петњици и Шавнику представљају значајна улагања, као и пројекти изградње школско-спортске доворане, градске пијаце и уређење Алипашиних извора у Гусињу.

Поред наведених и других пројеката који се реализују код скоро свих општина Црне Горе и финансирају из капиталног буџета државе и чији наставак радова је очекиван у наредном периоду, потребно је истаћи да се на територији цијеле државе реализују значајне активности у домену капиталних пројеката у области образовања. Подсјећамо да укупна вриједност започетих вишегодишњих пројеката у области образовања од 2015. године до сада износи преко 100 мил, од чега ће пројекти у вриједности од 20 мил у наредном периоду бити финансирани кроз кредитни аранжман са Развојном банком Савјета Европе, односно пројекти у вриједности од 35 мил из кредита Европске инвестиционе банке.

У 2019. години завршена је изградња и опремање објеката вртића и јаслица у Тузима и Средње стручне школе у Голубовцима и технички преглед објеката је у току и очекује се да исти отпочну са радом у септембру. Када се говори о осталим пројектима адаптације и изградње вртића у Бару, Улцињу, Пљевљима, Подгорици, Плаву, Беранама, Бијелом Пољу, Херцег Новом као и Основних, средњих и стручних скола у Подгорици, Рожајама, у Бијелом Пољу, Цетињу, Тузима, и другим општинама, сходно утврђеним приоритетима, у току су активности на припреми пројектних задатака, тендерске документације и спровођењу Јавних конкурса за избор урбанистичко-архитектонског рјешења, те се у наредном вишегодишњем периоду очекује интензивирање радова у овом домену.

Свакако, бројни су и други пројекти, као што су пројекти реконструкције и адаптације објеката културе, здравства, социјалног старања, науке, спортске инфраструктуре, саобраћајне инфраструктуре, као и валоризације туристичке понуде и очувања животне средине, а који су утврђени Законом о буџету за 2019. годину и реализују се у текућем и чији се наставак радова очекује у наредном периоду.

Министарство финансија