Manja slova Veća slova RSS

>

Ministarstvo finansija objavljuje javni poziv za konsultacije povodom izrade Programa ekonomskih reformi za period 2020-2022. godina

Datum objave: 28.08.2019 14:31 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


Programom rada Vlade za 2019. godinu predviđena je izrada Programa ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2020-2022. godina. Crna Gora već šestu godinu pristupa izradi Programa ekonomskih reformi, koji obuhvata ekonomsku politiku Crne Gore za narednu godinu i srednjoročni period, kao i agendu strukturnih reformi koja prikazuje javne politike u 8 oblasti i to: reforma energetskog tržišta i tržišta saobraćaja; sektorski razvoj; poslovno okruženje i smanjenje neformalne ekonomije; istraživanje, razvoj i inovacija i digitalna ekonomija; reforme vezane za trgovinu; obrazovanje i vještine; zapošljavanje i tržište rada, socijalna inkluzija, smanjenje siromaštva i jednake mogućnosti. Značajna posvećenost i fokus Programa biće na setu pažljivo izabranih prioritetnih strukturnih reformi koje će biti dio PER2020, a u skladu sa preporukama Evropske komisije. 

Navedeno ujedno predstavlja i osnov za ekonomski dijalog sa Evropskom komisijom u procesu EU integracija, a Crna Gora je jedna od šest zemalja Zapadnog Balkana, koje su, uključujući i Tursku, u obavezi da dostave godišnji program ekonomskih reformi sa projekcijom srednjoročnog makrofiskalnog okvira Evropskoj komisiji. 

Kao doprinos ispunjavanju prioriteta koji se odnose na ekonomski dijalog sa Evropskom komisijom i članicama Evropske unije, a u vezi sa pripremom ovog važnog dokumenta, nalazimo veoma značajnim zainteresovanost i komunikaciju sa predstavnicima međunarodnih organizacija, predstavnicima privatnog sektora, civilnog društva, NVO sektora, akademske zajednice, lokalne samouprave, građana i ostalog dijela civilnog društva. Tematika obuhvaćena Programom ekonomskih reformi za period 2020-2022. godina biće predmet širokog konsultativnog procesa sa najvažnijim zainteresovanim stranama u društvu, već u početnoj fazi izrade dokumenta. U tom smislu svoj doprinos izradi Programa ekonomskih reformi daće lokalna zajednica, NVO sektor, kao i svi ostali zainteresovani stejkholderi. Shodno navedenom, sa zadovoljstvom vas pozivamo da prisustvujete inicijalnom sastanku sa Koordinatorom i članovima Radne grupe za izradu Programa, koji će se održati 06. septembra, u 12 časova, u prostorijama Ministarstva finansija (sala 119, na trećem spratu).

Osim toga, napominjemo da će kao i proteklih godina, i PER2020 biti predmet javne rasprave kroz razmjenu informacija i učestvovanje zainteresovanih strana davanjem predloga, sugestija i komentara, čime će se kreirati prostor za dijalog i saradnju, u cilju unapređenja teksta Nacrta programa ekonomskih reformi za period 2020-2022. godina.