Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Јавни позив за продају непокретности у КО Савски Венац - Београд, Република Србија, у својини државе Црне Горе

Датум објаве: 02.09.2019 12:40 | Аутор: Министарство финансија

Испис Штампај страницу


КОМИСИЈА ЗА ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ  У КО САВСКИ ВЕНАЦ - БЕОГРАД, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, У СВОЈИНИ ДРЖАВЕ ЦРНЕ ГОРЕ 

 

 На основу чл. 29 и 40 Закона о државној имовини (“Службени лист ЦГ”, бр. 21/09 и 40/11), члана 5 Уредбе о продаји и давању у закуп ствари у државној имовини (“Службени лист ЦГ”, број 44/10), члана 11 Уредбе о продаји акција и имовине путем јавне аукције (“Службени лист РЦГ”, број 20/04) и Закључака Владе Црне Горе, број: 07-3214, са сједнице од 18.07.2019. године, Комисија за продају непокретности у КО Савски Венац – Београд, Република Србија, у својини Државе Црне Горе, објављује

  

ЈАВНИ ПОЗИВ

 ЗА ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ У КО САВСКИ ВЕНАЦ - БЕОГРАД, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, У СВОЈИНИ ДРЖАВЕ ЦРНЕ ГОРЕ


 

1. Предмет Јавног позива:

- подрум површине 191 м2, евиденцијски број посебног дијела објекта 12, број посебног дијела објекта ББ, по начину коришћења пословни простор за који није утврђена дјелатност-просторије право и лијево од степеништа,

- канцеларије на другом спрату, укупне површине 650 м2, евиденцијски број посебног дијела објекта 13, број посебног дијела објекта ББ, по начину коришћења пословни простор за који није утврђена дјелатност-све канцеларије са канцеларијским ходником и

- канцеларијски простор на трећем спрату, површине 247 м2, евиденцијски број посебног дијела објекта 14, број посебног дијела објекта ББ, по начину коришћења пословни простор за који није утврђена дјелатност-канцеларијски простор десно од улаза на крају,

који се налазе на катастарској парцели број 11108/7/1, уписаној у листу непокретности број 3746, КО Савски Венац, Београд, Република Србија. 

2. Почетна цијена непокретности које су предмет јавног надметања

Почетна цијена непокретности из тачке 1 овог Јавног позива укупно износи 916.414,10 €, сходно Извјештају Управе за некретнине Црне Горе о процјени вриједности непокретности у Београду, број 02-6560/2 од 10.04.2019. године. 

3. Мјесто и вријеме одржавања јавног надметања

Продаја непокретности из тачке 1 ће се вршити, усменим јавним надметањем (аукција) у просторијама Министарства финансија Црне Горе, улица Станка Драгојевића број 2, канцеларија број 40, дана 20.09.2019. године, са почетком у 13:00 часова.

4. Услови за учешће на јавном надметању:

4.1 Имовина из тачке 1 Јавног позива продаје се у виђеном стању. 

4.2 Имовина из тачке 1 Јавног позива не може се продавати одвојено.

4.3 На јавном надметању могу учествовати сва заинтересована домаћа и страна физичка и правна лица, укључујући конзорцијуме, која откупе аукцијску документацију, потпишу изјаву о чувању повјерљивости података у складу са овим Јавним позивом и која уплате депозит у износу од 5% износа почетне цијене за предметне непокретности, и то 45.820,70 €.

Накнада за откуп аукцијске документације износи 1.500,00 € (хиљаду и пет стотина еура), а уплата се врши на рачун Министарства финансија, број 550-5590-94, код Подгоричке банке, са назнаком „откуп аукцијске документације“. 

Аукцијска документација се може откупити од дана објављивања овог Јавног позива до 13.09.2019. године, до 15:00 часова.

Уколико је понуђач конзорцијум , довољно је да један од чланова откупи аукцијску документацију.

4.4 Депозит се уплаћује на рачун Министарства финансија, број 550-5590-94, код Подгоричке банке, са назнаком „депозит за учешће на јавном надметању“. 

Уколико заинтересована лица врше плаћање накнаде за откуп аукцијске документације или уплаћију депозит из иностранства, инструкције за плаћање се могу добити слањем захтјева на е-маил весна.симовиц@миф.гов.ме.

4.5 Образац пријаве за учешће на аукцији представља дио аукцијске документације и може се преузети након достављања доказа о уплати аукцијске документације  Комисији за продају непокретности у КО Савски Венац – Београд, Република Србија, у својини Државе Црне Горе (у даљем тексту „Комисија за продају непокретности“), од дана објављивања овог Јавног позива до 18.09.2019. године, до 15:00 часова.

4.6 Минималну промјену распона понуда у поступку усменог јавног надметања утврђује Комисија за продају непокретности, у складу са Уредбом о продаји акција и имовине путем јавне аукције.

4.7 Поступак усменог јавног надметања се завршава ако ниједан од учесника ни на трећи позив не понуди већу цијену од до тада понуђене највеће цијене.

У том случају купцем се проглашава учесник који је први понудио највећу постигнуту цијену.

4.8 Сматраће се да су испуњени услови за одржавање усменог јавног надметања, ако у назначено вријеме присупи макар један понуђач, а који понуди износ почетне цијене за предметне непокретности.

4.9 Понуђач који понуди највећу цијену проглашава се купцем, а његова понуда сматраће се прихваћеном понудом за куповину имовине из тачке 1 овог Јавног позива.

5. Посјета непокретности које су предмет Јавног позива

5.1 Сва заинтересована лица могу посјетити непокретности које су предмет Јавног позива, сваког радног дана у периоду од објављивања Јавног позива до 13.09.2019. године, до 15:00 часова.

5.2 Сва заинтересована лица из тачке 5.2. овог Јавног позива су у обавези претходно упутити захтјев за посјету непокретности које су предмет Јавног позива Комисији за продају непокретности.

5.3 Комисији за продају непокретности ће на достављени захтјев из тачке 5.2 одговорити у року од 2 (два) радна дана.

6. Остали услови јавног надметања

6.1 Купац је дужан да са Владом Црне Горе – Министарством финансија закључи Уговор о купопродаји предметне непокретности у року од 30 (тридесет) дана од дана усменог јавног надметања.

6.2 Уколико купац не закључи Уговор о купопродаји у предвиђеном року, губи право на повраћај депозита, а продавац има право да закључи Уговор о купопродаји имовине из тачке 1 овог Јавног позива са  понуђачем усменог јавног надметања који је понудио другу највећу цијену.

6.3. Право на повраћај депозита губи потенцијални купац који поднесе пријаву, а не учествује, односно не региструје се за јавно надметање.

6.4. Уплаћени депозит ће се вратити осталим учесницима у року од 7 (седам) дана од дана усменог јавног надметања, а депозит изабраног понуђача се задржава и урачунава у купопродајну цијену.

6.5. Трошкови преноса имовине (порез, таксе и остало) падају у цјелости на терет купца.

6.6 Регистрација учесника ће се вршити у просторијама Министарства финансија Црне Горе, канцеларија број 40, улица Станка Драгојевића број 2, Подгорица, 15 минута прије почетка одржавања усменог јавног надметања.

6.7 Комисија за продају непокретности задржава право да измијени или допуни поједине одредбе овог Јавног позива, најкасније 3 (три) дана прије истека рока за достављање понуда, укључујући и одредбе које дефинишу рокове.

6.8 Сва евентуална питања у вези са овим Јавним позивом, потребно је упутити Комисији за продају непокретности

 

Адреса и контакт Комисије за продају непокретности:

Министарство финансија, канцеларија број 14

Улица Станка Драгојевића број 2

Подгорица

Телефон: +382 20 248 512

Е-маил: весна.симовиц@миф.гов.ме