Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Јавни позив за учешће на јавном надметању за продају непокретности у државној својини у Општини Тузи

Датум објаве: 13.09.2019 08:53 | Аутор: Министарство финансија

Испис Штампај страницу


На основу Закона о државној имовини ("Службени лист ЦГ", бр.21/09 и 40/11), Уредбе о продаји и давању у закуп ствари у државној имовини („Службени лист ЦГ“, број 44/10) и закључка Владе Црне Горе, број: 07-3428 са сједнице од 1. августа 2019. године, Министарство  финансија објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ НА  ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ТУЗИ

1. Предмет јавног надметања

Предмет продаје је државна имовина у својини Државе Црне Горе и то, катастарска парцеле број 2315/13, по култури „пашњак”, површине 6.248 м², уписана у посједовном листу број 965, КО Тузи, Општина Тузи.

    2. Почетна цијена непокретности

која је предмет јавног надметања

Почетна цијена  непокретности из тачке 1 овог Јавног позива износи укупно 337.900,00 €, односно 54,00 €/м², у складу са Извјештајем Комисије за процјену вриједности непокретности Управе за некретнине Црне Горе, за потребе процјене катастарска парцеле број 2315/13, по култури „пашњак”, површине 6.248 м², уписана у посједовном листу број 965, КО Тузи, Општина Тузи, број 02-1343/5 од 05.06.2019. године.

3. Мјесто и вријеме одржавања јавног надметања

Продаја непокретности из тачке 1 овог Јавног позива ће се вршити, јавним усменим надметањем у просторијама Министарства финансија, Станка Драгојевића 2, канцеларија број 14, у сриједу, 25.09.2019. године, са почетком у 12:00 часова.

4. Услови јавног надметања

4.1 Непокретност из тачке 1 овог Јавног позива продаје се у виђеном стању.

4.2 Право да учествују на јавном надметању имају подносиоци пријава, односно сва заинтересована лица, која уплате депозит у износу од 5% од износа почетне цијене за предметну непокретност, и то 16.895,00 €.

4.3 Депозит се уплаћује на рачун Министарства финансија 550-5590-94, код Подгоричке банке, са назнаком – депозит за учешће на јавном надметању.

4.4 Образац Пријаве за учешће на јавном надметању може се добити у канцеларији број 14, у Министарству финансија, сваког радног дана од дана објављивања Јавног позива, до 20.09.2019. године (од 10-13 часова).

4.5 Минималну промјену распона понуда у поступку јавног надметања утврђује Комисија за продају државне имовине у складу са Уредбом о продаји државне имовине путем јавног надметања – аукције.

4.6 Поступак јавног надметања се завршава ако ниједан од учесника ни на трећи позив не понуди већу цијену од до тада понуђене највеће цијене.

У том случају купцем се проглашава учесник који је први понудио највећу постигнуту цијену.

4.7 Сматраће се да су испуњени услови за одржавање јавног надметања, ако у назначено вријеме приступи макар један учесник, а који понуди износ почетне цијене за предметне непокретности.

4.8 Учесник који понуди највећу цијену проглашава се купцем, а његова понуда сматраће се прихваћеном понудом за куповину имовине из тачке 1 овог Јавног позива.

5. Остали услови јавног надметања

5.1 Купац је дужан да са Владом Црне Горе - Министарством финансија закључи Уговор о купопродаји предметне непокретности у року од 30 (тридесет) дана од дана јавног надметања.

5.2 Уколико купац не закључи уговор о купопродаји у предвиђеном року, губи право на повраћај депозита, а продавац има право да закључи уговор о купопродаји предметне имовине са другим понуђачем јавног надметања који је понудио другу највећу цијену.

5.3 Право на повраћај депозита губи потенцијални купац који поднесе пријаву, а не учествује, односно не региструје се за јавно надметање.

5.4 Уплаћени депозит ће се вратити осталим учесницима у року од 7 (седам) дана од дана јавног надметања, а депозит изабраног понуђача се задржава и урачунава у купопродајну цијену.

5.5 Трошкови преноса имовине (порез, таксе и остало) падају у цјелости на купца.

5.6 Регистрација учесника ће се вршити у просторијама Министарству финансија - канцеларија број 14, Станка Драгојевића 2, Подгорица, 15 минута прије почетка одржавања јавног надметања.

5.7 Сва евентуална питања у вези са овим Јавним позивом, потребно је упутити Комисији за продају непокретности.

Адреса и контакт Комисије за продају непокретности:

Министарство финансија, канцеларија број 14

Улица Станка Драгојевића број 2, Подгорица

Телефон: +382 20 248 512

Е-маил: весна.симовиц@миф.гов.ме