Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Јачање и унапређење политике у систему јавних набавки

Јачање и унапређење политике у систему јавних набавки
Датум објаве: 03.10.2019 16:36 | Аутор: Министарство финансија

Испис Штампај страницу


Министарство финансија

„Законом се створила основа за даље унапређење политике јавних набавки. Нови концепт закона није само наша основа за даље унапређење регулаторног оквира већ цјелокупне политике јавних набавки кроз увођење потпуне електронске комуникације у систему јавних набавки, повећање транспарентности и даље унапређење мониторинга и надзора у области јавних набавки“, саопштила је в.д. Генералне директорице Директората за политику јавних набавки у Министарству финансија, мр Јелена Јоветић на конференцији за медије након што је Влада Црне Горе утврдила Предлог Закона о јавним набавкама.

„Од суштинских новина које доноси Закон врло је важно осврнути се да је концепт Закона било усклађивање са европским директивама, 4 круцијалне директиве од којих су 2 значајно промијењене 2014. године и додатне 2 регулативе Европске Комисије. Ово је основа за даље унапређење преговарачког поглавља 5 и једно од мјерила за затварање истог“, истакла је Јоветић и додала да Закон доноси новине у дијелу унапређења уопште регулаторног оквира за закључивање уговора о јавним набавкама гдје смо стандардима које примјењују државе чланице Европске Уније настојали ријешити проблеме које имамо у систему јавних набавки. 

Према ријечима Јоветић новине које Закон доноси су унапређење основних института у оквиру јавних набавки, као и поједностављење за понуђаче у поступцима јавних набавки достављањем изјаве привредног субјекта који потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке и даље цјелокупан поступак достављања доказа за учешће регулисан је на нови начин. Наведено у значајном смањује административне трошкове понуђача за припрему и достављање понуда.  

„На овај начин повећавамо конкуренцију у систему јавних набавки што је основ да на крају вредновања понуда добијемо најповољнијег понуђача. Новина коју закон доноси је поједностављење и увођење нових поступака, увођење нових рокова за поступање наручилаца и модернизација цјелокупног система јавних набавки кроз нове институте“, изјавила је Јоветић.
 
Важно је напоменути да ће у систему вредновања понуда бити једини критеријум економски најповољнија понуда што наручиоцима отвара простор да се вредновање понуда не врши само по основу најниже цијене већ и осталих критеријума који се утврђују тендерском документацијом, првенствено квалитета.

В.д. Генералне директорице Директората за политику јавних набавки у МФ је истакла да су по први пут у црногорском регулаторном оквиру за јавне набавке уређене и додатно уведене нове уредбе које тангирају измјену уговора о јавним набавкама и у коначном уколико се не реализују уговорне обавезе нормиране су основе за раскид уговора.

„Повећање транспарентности је важан сегмент и Министарство финансија ће у наредном периоду наставити пуну примјену свих стандарда најбоље праксе у дијелу обавезности објављивања докумената који прате тендерске поступке. У том смислу, имплементацијом пројекта који спроводимо уз подршку Европске Комисије кроз ИПА средства креираће се основа за потпуни електронски систем јавних набавки те овај Закон пружа подршку за електронску комуникацију између наручилаца и понуђача како у дијелу доставе тендерске документације тако и у коначном могућности понуђача да електронским путем и достављају понуде. Уважавајући нови регулаторни оквир и  изградњу инфраструктуре за електронски систем обезбјеђује се значајно већи степен транспарентности, а у том дијелу и смањење неправилности у систему јавних набавки“, нагласила је в.д. Генералне директорице Јелена Јоветић.

Закон доноси новине у дијелу измјена код достављања понуда гдје се понуде које нијесу у техничком смислу у складу са тендерском документацијом или постоје извјесне нејасноће могу вратити понуђачу на захтјев наручиоца да исте измијени, допуни или појасни чиме ће се отворити простор за ефикасније трошење државних средстава и у крајњем рационалније трошити вријеме у поступку јавних набавки гдје усљед формалних приступа неће бити одбијене понуде. 

Новина у дијелу изузећа од примјене Закона, једноставне набавке које су испод прагова овог Закона ће бити регулисане јединственим актом који ће донијети Министарство финансија што је значајна олакшица за привредне субјекте који би у тренутном систему морали да познају интерне акте које доноси преко 620 наручилаца.

Нормирана је заштита права учесника у поступку која ће бити у складу са стандардима које прописује Директива која се односи на ову област и то је врло важно да у поступку јавних набавки сви учесници имају могућност заштите права и сходно томе  могу да поднесу жалбе Комисији за заштиту права учесника у поступку јавних набавки. Даље цјелокупан систем поступања Комисије ће бити регулисан у складу са европском директивом.

Мониторинг и надзор су од велике важности за јавне набавке и убудуће ће се извјештаји који прате систем јавних набавки достављати полугодишње Влади и неће бити само статистички извјештај који ће бити доступан у систему који представља пресјек на крају буџетске године у дијелу реализације јавних набавки већ и полугодишњи извјештај о започетим поступцима јавних набавки како бисмо систем сагледали на адекватан начин.

ПР Служба
Министарства финансија