Manja slova Veća slova RSS

>

Metodologija za prenošenje poslova i zadataka finansijskog upravljanja i unutrašnjih kontrola u javnom sektoru

Datum objave: 01.10.2020 14:00 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo finansija je, osnovu Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Sl. list Crne Gore“, br. 75/18)  i Uredbe o prenošenju poslova i zadataka finansijskog upravljanja i unutrašnjih kontrola u javnom sektoru („Sl. list Crne Gore“, br. 79/20), pripremilo Metodologiju za prenošenje poslova i zadataka finasijskog upravljanja i unutrašnjih kontrola u javnom sektoru. Metodologija čini polaznu osnovu za uspostavljanje sistema odgovornosti rukovodioca koja se tokom vremena i na osnovu stečenih iskustava, može mijenjati i dopunjavati. Razvoj sistema odgovornosti rukovodioca je proces koji će se odvijati u više faza, kako bi se učesnici, odnosno akteri na koje se ova metodologija primjenjuje, mogli lakše prilagoditi novom načinu razmišljanja, koji svakako vodi ka transparentnijem radu javne uprave, njenoj efikasnosti i efektivnosti.

Svrha metodologije je da obezbijedi podršku organima u upravljanju sredstvima, kroz prenošenje poslova i zadataka finasijskog upravljanja i unutrašnjih kontrola u javnom sektoru. Metodologija podržava primjenu Uredbe o prenošenju poslova i zadataka finasijskog upravljanja i unutrašnjih kontrola u javnom sektoru („Sl. list Crne Gore“, br. 79/20). Primjeri su dati samo u ilustrativne svrhe i ne mogu se primijeniti na sve organizacione jedinice ili situacije.

U pripremi metodologije korišćeni su primjeri za delegiranje zemalja članica EU i Kanade, kao i dokumenti „Pregled unutrašnjih kontrola u javnom sektoru u zemljama članicama EU 2014. godina“, koji je izdao Direkotorat za budžet Evropske komijsije i SIGMA/OECD dokumenat „Menadžerska odgovornost u Zapadnom Balkanu“, Paper No.58, 2018. godina.

Metodologija je pripremljena uz ekspertsku pomoć obezbijeđenu u sklopu implementacije Akcionog plana Strategije za reformu javne uprave, kroz instrument direktne budžetske pomoći, uz saradnju Ministarstva finansija, Ministarstva javne uprave i Generalnog sekretarijata Vlade.