Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Јавни позив за учешће на јавном надметању за продају непокретности у државној својини у Општини Даниловград

Датум објаве: 05.10.2020 08:43 | Аутор: Министарство финансија

Испис Штампај страницу


На основу Закона о државној имовини ("Службени лист ЦГ", бр.21/09 и 40/11), Уредбе о продаји и давању у закуп ствари у државној имовини („Службени лист ЦГ“, број 44/10) и закључака Владе Црне Горе, број 07-4303 од 24. септембра 2020. године, Министарство  финансија објављује 


                                                                                        ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ НА  ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ДАНИЛОВГРАД


1. Предмет јавног надметања

Предмет продаје је државна имовина у својини Црне Горе, субјект располагања Влада Црне Горе, и то:
- катастарска парцела број 693/1, по начину коришћења "природно неполодно земљиште", површине 305 м², уписана у лист непокретности број 209, КО Бандићи, Општина Даниловград и
- катастарска парцела број 714/108, по начину коришћења "пашњак 7. класе", површине 2.130 м², уписана у лист непокретности број 608, КО Бандићи, Општина Даниловград.


2. Почетна цијена непокретности која је предмет јавног надметања

Почетна цијена непокретности из тачке 1 овог Јавног позива износи укупно 22.535,00 €.


3. Мјесто и вријеме одржавања јавног надметања

Продаја непокретности из тачке 1 овог Јавног позива ће се вршити јавним усменим надметањем у просторијама Министарства финансија, Станка Драгојевића 2, канцеларија број 14 (сутерен), у четвртак, 15. 10. 2020. године, са почетком у 11:30 часова.


4. Услови јавног надметања

4.1 Право да учествују на јавном надметању имају подносиоци пријава, односно сва заинтересована правна и физичка лица, која уплате депозит у износу од 5% од износа почетне цијене за предметне непокретности, односно износ од 1.126,75 €.

4.2 Депозит се уплаћује на рачун Министарства финансија 550-5590-94, код Подгоричке банке, са назнаком – депозит за учешће на јавном надметању.

4.3 Образац Пријаве за учешће на јавном надметању може се добити у канцеларији број 14 (сутерен), у Министарству финансија, сваког радног дана од дана објављивања Јавног позива до 12. 10. 2020. године (од 10-13 часова).

4.4 Рок за подношење пријава је најкасније до 12. 10. 2020. године, до 13:00 часова.

4.5 Минималну промјену распона понуда у поступку јавног надметања утврђује Комисија за продају државне имовине у складу са Уредбом о продаји акција и имовине путем јавне аукције („Сл. лист РЦГ“, број 20/04).

4.6 Поступак јавног надметања се завршава ако ниједан од учесника ни на трећи позив не понуди већу цијену од до тада понуђене највеће цијене. 
У том случају купцем се проглашава учесник који је први понудио највећу постигнуту цијену.

4.7 Сматраће се да су испуњени услови за одржавање јавног надметања, ако у назначено вријеме приступи макар један учесник, а који понуди износ почетне цијене за предметне непокретности.

4.8 Учесник који понуди највећу цијену проглашава се купцем, а његова понуда сматраће се прихваћеном понудом за куповину имовине из тачке 1 овог Јавног позива.


5. Остали услови јавног надметања

5.1 Купац је дужан да са Владом Црне Горе - Министарством финансија закључи Уговор о купопродаји предметних непокретности у року од 60 (шездесет) дана од дана јавног надметања. 

5.2 Уколико купац не закључи уговор о купопродаји у предвиђеном року, губи право на повраћај депозита, а продавац има право да закључи уговор о купопродаји предметне имовине са другим понуђачем јавног надметања који је понудио другу највећу цијену.

5.3 Право на повраћај депозита губи потенцијални купац који поднесе пријаву, а не учествује, односно не региструје се за јавно надметање.

5.4 Уплаћени депозит ће се вратити осталим учесницима у року од 7 (седам) дана од дана јавног надметања, а депозит изабраног понуђача се задржава и урачунава у купопродајну цијену.

5.5 Трошкови преноса имовине (порез, таксе и остало) падају у цјелости на терет купца.

5.6 Регистрација учесника ће се вршити у просторијама Министарства финансија - канцеларија број 14 (сутерен), Станка Драгојевића 2, Подгорица, 15 минута прије почетка одржавања јавног надметања.

5.7 Сва евентуална питања у вези са овим Јавним позивом, потребно је упутити Комисији за продају непокретности. 


                                                              Адреса и контакт Комисије за продају непокретности:
                                                                        Министарство финансија, канцеларија број 114
                                                                       Улица Станка Драгојевића број 2, Подгорица
                                                                                   Телефон: +382 20 248 512
                                                                            Е-маил: тања.јановиц@миф.гов.ме


    Овај позив је објављен и на Интернет страници Министарства финансија www.миф.гов.ме