Manja slova Veća slova RSS

>

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Održana konferencija za medije povodom početka kampanje za promociju projekta elektronske fiskalizacije „Računa se svaki račun“

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Održana konferencija za medije povodom početka kampanje za promociju projekta elektronske fiskalizacije „Računa se svaki račun“
Datum objave: 01.12.2020 14:10 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo finansija

Podgorica, 1. decembar 2020. godine - Danas je u multimedijalnoj Sali Kulturno-informativnog centra „Budo Tomović“ na konferenciji za medije obilježen početak kampanje „Računa se svaki račun“, osmišljene u cilju promocije projekta elektronske fiskalizacije i podizanja svijesti javnosti o značaju poreza za finansiranje svih potreba u društvu.

Na konferenciji za medije govorili su: Biljana Peranović, generalna direktorica Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija Crne Gore, Bojana Bajić, generalna direktorica Direktorata za digitalizaciju i informacione sisteme u Ministarstvu finansija Crne Gore, Dejan Abazović, pomoćnik direktora Poreske uprave Crne Gore u Sektoru za informacionu tehnologiju u oblasti poreskog sistema i rukovodilac projekta elektronske fiskalizacije i Snežana Burzan Vuksanović, direktorica Kulturno-informativnog centra ”Budo Tomović” i učesnica TV spota u okviru kampanje ”Računa se svaki račun“.

Kampanja „Računa se svaki račun“ nastala je kao rezultat potrebe da se poreskim obveznicima i širokoj javnosti približe ciljevi, aktivnosti i očekivani rezultati projekta elektronske fiskalizacije, ali i da se isti podsjete značaja koji porezi imaju za uspješno funkcionisanje sistema javnih finansija i servisiranje svih potreba savremenog društva –zdravstva, školstva, odbrane, bezbjednosti, kulture, sporta i sl.

Generalna direktorica Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija Crne Gore Biljana Peranović saopštila je u uvodnom izlaganju da je vrijeme pandemije infekcije Covid-19 prouzrokovalo ozbiljnu ekonomsku krizu, zbog koje su i privrednici i država suočeni sa ozbiljnim izazovima u poslovanju, ali da je upravo u ovom momentu došla do izražaja potreba da država još snažnije zaštiti uredne poreske obveznike od nelojalne konkurencije, kao i da ojača mehanizme za efikasnu naplatu javnih prihoda, radi servisiranja svih potreba u našem društvu. Naglasila je da je Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, na kojem se zasniva sistem elektronske fiskalizacije, usvojen u cilju smanjenja sive ekonomije, usmjeravanja resursa inspekcije na obveznike s najvećim rizikom i relaksiranja urednih poreskih obveznika od čestih i nepotrebnih kontrola, te izgradnje poslovnog ambijenta u kojem ravnopravan tretman imaju svi privredni subjekti.

Generalna direktorica Direktorata za digitalizaciju i informacione sisteme u Ministarstvu finansija Crne Gore Bojana Bajić je predstavila projekat elektronske fiskalizacije koji ima za cilj potpunu automatizaciju sistema rada, kroz elektronsko prikupljanje podataka o prometu u realnom vremenu, omogućavajući bolju kontrolu poreskih obveznika, statističko izvještavanje i analize. Pored toga, elektronska fiskalizacija treba da ograniči mogućnosti nepravilnosti, imajući u vidu da će Poreska uprava registrovati i odobriti svaki fiskalni račun prije završetka fiskalne transakcije. Sistem elektronske fiskalizacije podrazumijeva potpunu otvorenost svih specifikacija fiskalnog servisa i korišćenih standarda, koje su javno objavljene sa primjerima programskog koda za osnovne funkcionalnosti. Podsjetila je na poseban značaj dat potpunoj uključenosti svih zainteresovanih strana u realizaciju projekta, te da se na internet stranici Poreske uprave, na jednom mjestu, objavljuju sve neophodne informacije vezano za elektronsku fiskalizaciju,. Ono što ohrabruje, navela je, jeste veliko interesovanje IT zajednice, imajući u vidu da je testna faza počela 20. oktobra te da su pojedina rješenja za fiskalizaciju već spremna, a samim tim i obveznici fiskalizacije koji koriste ta rješenja su spremni za početak elektronske fiskalizacije.
Zaključila je da elektronska fiskalizacija prometa treba da unaprijedi razvoj digitalnog drustva u cjelini, elektronsku razmjenu podataka i korišćenje usluga poverenja, prije svega korišćenje elektronske identifikacije, elektronskog potpisa i elektronskog pečata, kasnije vremenskog pecata i svih druguh usluga poverenja u cilju unapređenja elektronskog poslovanja. Projekat ove vrste i ovolikog obima pokrenuće nove modele poslovanja i podstaći elektronsko poslovanje. Posebno će promjene biti evidentne u bezgotovinskom plaćanju, te nakon slanja podataka iz faktura elektronskim putem Poreskoj upravi, prirodan sled je dostavljanje elektronskih računa kupcima, u skladu sa Zakonom o PDVu i zakonima kojima se uređuje elektronsko poslovanje.

Pomoćnik direktora Poreske uprave Crne Gore u Sektoru za informacionu tehnologiju u oblasti poreskog sistema i rukovodilac projekta elektronske fiskalizacije Dejan Abazović predstavio je organizaciju i obuhvat projekta elektronske fiskalizacije.

Upoznao je prisutne sa intenzivnim aktivnostima koje multidisiplinarni radni tim realizuje od sprovođenja tenderskog postupka po procedurama Svjetske banke 8. Jula 2020. godine.

U cilju uspješne realizacije projekta definisan je detaljan projektni plan sa vremenskim okvirom za realizaciju pojedinačnih aktivnosti, kako u periodu razvoja sistema za elektronsku fiskalizaciju, tako i u periodu održavanja, odnosno garantnog perioda za funkcionisanje sistema, do kraja 2023 godine.

Sistem elektronske fiskalizacije činiće infrastrukturni dio, koji se uspostavlja na dvije lokacije, primarnoj lokaciji u Podgorici i rezervnoj lokaciji u Bijelom Polju, kao i aplikativni dio kojim će biti omogućeno slanje podataka o izvršenom prometu, vođenje detaljne evidencije o poreskim obveznicima i proizvođačima softvera, unapređenje postupaka poreske kontrole, a jako važan dio odnosi se i na aplikaciju putem koje če građani moći da provjere regularnost računa izdatih od strane prirvednika.

Posebno se osvrnuo na testnu fazu, saopštivši da je na testno okruženje povezano preko 500 elektronskih naplatnih uređaja, te da testiranje u ovom trenutku vrši preko 150 lica, među kojima je najviše proizvođača softvera, što dovoljno govori o spremnosti IT tržišta da odgovori na zahtjeve projekta, odnosno da tržištu ponudi adekvatna rješenja za sprovođenje fiskalizacije.

Kako je naglasio, realizacija aktivnosti na ovom projektu je u završnoj fazi, kako bi svi tehnički preduslovi za primjenu Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga od 1. januara 2021. godine bili spremni, a uskoro će biti objavljen poziv obveznicima fiskalizacije da izvrše registraciju i blagovremeno se pripreme za početak elektronske fiskalizacije.

Direktorica Kulturno-informativnog centra ”Budo Tomović” i učesnica TV spota u okviru kampanje ”Računa se svaki račun“ Snežana Burzan Vuksanović podijelila je svoja iskustva sa učešća u snimanju TV spota koji je dio kampanje, podsjećajući da se iz državnog budžeta finansiraju sve potrebe našeg društva - zdravstvo, školstvo, bezbjednost, socijalna davanja, sudstvo, penzioni fond, i naravno kultura, kao jedna od najvažnijih potreba svakog čovjeka.
Dodala je da je plaćanje poreza dio naše kulture življenja, te da očekuje da će i ova kampanja ojačati poresku kulturu našeg društva.

Kampanja „Računa se svaki račun“ predstavlja nastavak komunikativnih aktivnosti na temu elektronske fiskalizacije započetih prije više od dvije godine u vidu stalne komunikacije i razmjene stavova sa asocijacijama privrednika u svim fazama izrade teksta Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga i praktične pripreme za primjenu istog, edukacije svi interesnih grupa, stalne podrške putem telefona i mejla, publikacije važnih dokumenata i odgovora na često postavljana pitanja, istupa u medijima radi informisanja privrednika i javnosti o toku realizacije projekta.

Kampanjom će u narednim mjesecima biti ponovljene ključne poruke projekta elektronske fiskalizacije, kao što su neophodnost dosljedne primjene Zakona od strane svih poreskih obveznika, bez obzira na veličinu, djelatnost i regiju koju posluju, te promovisana mogućnost građana da provjere regularnost računa, na taj način dajući doprinos suzbijanju sive ekonomije aktivnom participacijom u izgradnji društve odgovornosti.

Projekat elektronske fiskalizacije, vrijedan 4 miliona eura, sprovodi se kao četvrta komponenta projekta „Reforma poreske administracije u Crnoj Gori“ i ima za cilj stvaranje preduslova za još efikasnije suzbijanje sive ekonomije, imajući u vidu značaj urednog plaćanja poreza za obezbjeđenje državnog budžeta i finansiranje svih potreba u društvu, ali i sankcionisanja nelojalne konkurencije za opstanak urednih obveznika na crnogorskom tržištu, što je posebno potvrđeno tokom pandemije infekcije Covid19.

Kampanju su podržali predstavnici javnog života Crne Gore, kao i brojni mediji koju su svojim sponzorstvom obezbijedili značajan dio besplatnog medijskog prostora za uspješnu realizaciju kampanje.