Manja slova Veća slova RSS

>

Danas počinje isplata materijalnih davanja

Datum objave: 18.02.2021 08:43 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je obezbijedilo sredstva za isplatu materijalnih davanja i usluga iz socijalne, dječje i boračke i invalidske zaštite za januar 2021. godine u iznosu 6.705.144,44 eura.

Isplata materijalnih davanja za januar 2021. godine počinje danas 18.02.2021. godine.

Takođe, u sklopu Predloga mjera podrške privredi i građanima za I kvartal 2021.  izvršena je uplata jednokratnih novčanih pomoći korisnicima prava na  materijalno obezbjeđenje i korisnicima  prava na ličnu invalidninu (po Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti) shodno Zaključku Vlade Crne Gore broj: 07-398/2. Uplata je izvršena za 8.354 porodice materijalnog obezbjeđenja i 2.767 korisnika lične invalidnine.

Za korisnike MO opredjeljena je jednokratna novčana nadoknada u iznosu od 50,00 eura porodici sa jednim ili dva člana i 100,00 eura po porodici sa tri ili više članova.

Za korisnike prava na ličnu invalidninu preko Centara za socijalni rad opredjeljeno je 50,00 eura jednokratne novčane pomoći.

Takođe, u sklopu Predloga mjera podrške privredi i građanima za I kvartal 2021. godine za sve penzionere koji primaju penzije u Crnoj Gori, a čija je vrijednost manja od iznosa minimalne zarade (222,00 eura) opredjeljeno je 50,00 eura jednokratne novčane pomoći, koja će se isplatiti uz penzije, a čija isplata počinje sjutra.

Za korisnike materijalnog obezbjeđenja izdvojeno je 824.829,76 eura, dok je za korisnike dodatka za djecu izdvojeno 373.978,17 eura.

Za pravo na dodatak za njegu i pomoć izdvojeno je 1.303.522,60 eura, a za pravo na ličnu invalidninu 511.124,46 eura.

Naknada roditelju ili staratelju lica koje je korisnik lične invalidnine 506.965,22 eura.

Za smještaj u ustanovama socijalne i dječje zaštite obezbijeđeno je 156.851,22 eura, a za smještaj u ustanovama van Crne Gore izdvojeno 20.910,65 eura, za korisnike porodičnog smještaja, porodičnog smještaja -hraniteljstva 126.532,62 eura.

Za korisnike refundacije za porodiljsko odnosno roditeljsko odsustvo izdvojeno je 1.616.630,18 eura.

Za povlastice na putovanje lica sa invaliditetom i troškove prevoza djece i mladih sa POP, izdvojeno je 264.670,49 eura.

Za troškove sahrane korisnicima materijalnog obezbjeđenja izdvojeno je 31.759,08 eura.

Za korisnike materijalnog obezbjeđenja boraca i ličnu i porodičnu invalidninu izdvojeno je  429.097,05 eura.