Manja slova Veća slova RSS

>

Javni poziv nevladinim organizacijama čija su područja djelovanja zaštita lica sa invaliditetom

Datum objave: 04.03.2021 14:34 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ( “Službeni list CG”, broj 41/18) Ministarsto finasija i socijalnog staranja, upućuje

 

JAVNI POZIV

 

             nevladinim organizacijama čija su područja djelovanja zaštita lica sa invaliditetom

 

ZA KONSULTACIJE  O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE

za oblast ZAŠTITA LICA SA INVALIDITETOM -predlog prioritetne oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija

iz Budžeta Crne Gore u 2021. godini.

 

Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 04. marta do 22. marta 2021. godine.

 

Sektorska analiza se sačinjava na osnovu strateških i planskih dokumenata odnosno propisa u odgovarajućoj oblasti od javnog interesa uz konsultacije sa zainteresovanim nevladinim organizacijama, i predstavlja osnov za utvrđivanje prioritetnih oblasti i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama (Službeni list CG, br. 39/11 i 37/17). Sektorska analiza se priprema radi blagovremenog planiranja visine sredstava koja će biti opredijeljena na pozicijama ministarstava nadležnih za oblasti koje Vlada utvrdi kao prioritetne za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija. Analiza će poslužiti i za pripremu javnih konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti koja će biti utvrđena kao prioritetna.

 

NACRT SEKTORSKE ANALIZE MOŽETE PREUZETI OVDJE: Sektorska analiza OSI 2021..docx

 

Komentare, inicijative, predloge i sugestije možete slati poštom na adresu: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, ul. Stanka Dragojevića 2  (sa naznakom „Javne konsultacije – SEKTORSKA ANALIZA-ZAŠTITA LICA SA INVALIDITETOM) kao i elektronskim putem na e-mail: amela.orahovac@mrs.gov.me

 

Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija sa zainteresovanim nevladinim organizacijama je Amela Orahovac.

 

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja će razmotriti prispjele inicijative, predloge, sugestije i komentare i sačiniti Izvještaj o konsultovanju nevladinih organizacija o Nacrtu sektorske analize za oblast zaštita lica sa invaliditetom.

 

Podgorica, 04.03.2021. godine

 

Broj: 16-109-128/21-826/1