Manja slova Veća slova RSS

>

Javni poziv nevladinim organizacijama čija su područja djelovanja pomoć starijim licima

Datum objave: 04.03.2021 14:52 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ( “Službeni list CG”, broj 41/18) Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, upućuje

 

JAVNI POZIV 

 

nevladinim organizacijama čija su područja djelovanja pomoć starijim licima

 

ZA KONSULTACIJE O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE 

za oblast POMOĆ STARIJIM LICIMA - predlog prioritetne oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija

iz Budžeta Crne Gore u 2021. godini.

 

Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 4. marta do 22. marta 2021. godine.

 

Sektorska analiza se sačinjava na osnovu strateških i planskih dokumenata odnosno propisa u odgovarajućoj oblasti od javnog interesa uz konsultacije sa zainteresovanim nevladinim organizacijama, i predstavlja osnov za utvrđivanje prioritetnih oblasti i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u narednoj godini, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama (Službeni list CG, br. 39/11 i 37/17). Sektorska analiza se priprema radi blagovremenog planiranja visine sredstava koja će biti opredijeljena na pozicijama ministarstava nadležnih za oblasti koje Vlada utvrdi kao prioritetne za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija. Analiza će poslužiti i za pripremu javnih konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti koja će biti utvrđena kao prioritetna.

 

NACRT SEKTORSKE ANALIZE MOŽETE PREUZETI OVDJE:sektorska analiza pomoć starijim licima.docx

 

Komentare, inicijative, predloge i sugestije možete slati poštom na adresu: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, ul. Stanka Dragojevića br.2, Podgorica (sa naznakom „Javne konsultacije – SEKTORSKA ANALIZA-POMOĆ STARIJIM LICIMA), kao i elektronskim putem na e-mail: vesna.cimbaljevic@mrs.gov.me

 

Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija sa zainteresovanim nevladinim organizacijama je Vesna Cimbaljević.

 

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja će razmotriti prispjele inicijative, predloge, sugestije i komentare i sačiniti Izvještaj o konsultovanju nevladinih organizacija o Nacrtu sektorske analize za oblast pomoć starijim licima.

 

Podgorica, 04.03.2021. godine

Broj: 16-109-128/21-828/1