Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Особе које се баве адвокатском дјелатношћу обвезници су фискализације

Датум објаве: 04.05.2021 07:37 | Аутор: Министарство финансија

Испис Штампај страницу


Министарство финансија и социјалног старања, Управа прихода и царина и пројектни тим за имплементацију електронске фискализације предано раде на спровођењу ових, за грађане и буџет Црне Горе, значајних активности. У остваривању тог циља континуирано се комуницира и пружа подршка обвезницима свих дјелатности и привредних бранши, како би што једноставније испунили обавезе прописане Законом о фискализацији у промету производа и услуга и прешли на систем електронске фискализације у законом прописаном року.

С тим у вези, захтјеви представника адвокатске дјелатности за изузимањем из процеса увођења електронске фискализације, пажљиво су размотрени у Министарству финансија и социјалног старања и Управи прихода и царина, узимајући у обзир експертска знања адвоката, али и објективну и детаљну анализу околности и законских одредаба који регулишу ову област.

Имајући у виду да Закон о фискализацији у промету производа и услуга прописује да су обвезници фискализације лица која су обвезници пореза на доходак физичких лица и која су обвезници издавања рачуна за испоруку производа, односно услуга, те да лица која се баве адвокатском дјелатношћу су обвезници пореза на доходак физичких лица, која порез плаћају по стварном дохотку, као и да послове врше уз надокнаду која подлијеже опорезивању порезом на додату вриједност, а самим тим постоји обавеза издавања рачуна, лица из ове дјелатности су недовосмислено обвезници фискализације.

Кодексом професионалне етике адвоката, као и адвокатском тарифом Адвокатске коморе Црне Горе која регулише област наплате надокнаде за извршене адвокатске послове, исти се третирају као пружање адвокатских услуга, што лица из ове дјелатности квалификује за примјену одредби Закона о фискализацији у промету производа и услуга, без обзира на специфичност предметне дјелатности са аспекта тржишне конкуренције и рекламирања. 

Дакле, сходно законским прописима који су на снази, лица која врше адвокатске послове сматрају се обвезницима фискализације. Самим тим, као и сви остали обвезници, дужни су своје пословање ускладити са одредбама закона.

Уз пуно разумијевање специфичности обављања послова из домена адвокатске дјелатности, надлежне институције и пројектни тим у комуникацији са представницима адвокатске дјелатности уложиће напоре да се у што краћем периоду пронађе модалитет кроз који ће се техничко рјешење за вршење фискалног сервиса моћи примијенити у условима пословања адвоката. 

Изузимање представника било које дјелатности, осим оних јасно прописаних законом (члан 5), довело би до урушавања принципа неселективности и једнообразности, којима се држава водила приликом доношења Закона о фискализацији у промету производа и услуга. Наглашавамо да је и овдје од посебне важности основно правно правило забране дискриминације, као иједнаког поступања према свим лицима, на којем се, између осталог, заснива и адвокатска професија и цијели правни систем. Главни циљ електронске фискализације је потпуни обухват фискализацијом свих лица који остварују приходе у Црној Гори, а која подлијежу опорезивању, па самим тим посједују фискални потенцијал, који су надлежне институције дужне да прате и контролишу сходно законским нормама. Пројектом фискализације испраћени су трендови технолошког развоја у служби јачања принципа самоопорезивања и добровољног и правилног пријављивања обавеза од пореских обвезника.    

Црногорски порески систем је систем, који се заснива на добровољној одговорности пореских обвезника да пријаве своје обавезе, у конкретном случају у вези фискализације -евидентирају промет. Такав систем након пуне имплементације фискализације треба да јача повјерење на тржишту. Јачање повјерења, што је најважнија системска одредница развоја у служби најширег круга пореских обвезника, заснива се на принципу да порески обвезници подстичу и помажу правилно и правовремено израчунавање и плаћање пореских обавеза. У крајњем резултату, у одрживом пореском систему већина пореских обвезника (физичких и правних лица) се добровољно придржавају пореских прописа, ако виде да се примјењују равномјерно. Свако другачије поступање, нарушило би принцип једнаке примјене закона на све, урушило повјеренје пореских обвезника у систем и на тај начин подстакло пореску евазију. Фискализација као модел технолошког праћења евидентираног промета служи овом системском задатку, што посљедично јача системску стабилност.

Имајући у виду важност адвокатске професије, Министарство финансија и социјалног старања увјерено је да ће се у комуникацији са представницима адвоката наћи рјешења за функционалан модалитет примјене електронске фискализације за ову дјелатност, једнако као и на све остале пореске обвезнике.