Manja slova Veća slova RSSVijesti

23.10.2020.

Javna rasprava o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o deponovanju i ulaganju sredstava tehničkih rezervi i sredstava kapitala društva za osiguranje, koji je pripremila Agencija za nadzor osiguranja

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore”, broj 41/18) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o deponovanju i ulaganju sredstava tehničkih rezervi i sredstava kapitala društva za osiguranje, koji je pripremila Agencija za nadzor osiguranja...

20.10.2020.

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u Opštini Ulcinj

Na osnovu Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", br.21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 44/10) i zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-8103 sa sjednice od 23. januara 2020. godine, Ministarstvo finansija objavljuje...

19.10.2020.

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u Opštini Bijelo Polje

Na osnovu Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", br.21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 44/10) i zaključaka Vlade Crne Gore, broj 07-43039 od 1. oktobra 2020. godine, Ministarstvo finansija objavljuje...

19.10.2020.

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u Opštini Danilovgrad

Na osnovu Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", br.21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 44/10) i zaključaka Vlade Crne Gore, broj 07-4377 od 1. oktobra 2020. godine, Ministarstvo finansija objavljuje...

16.10.2020.

Pozitivno mišljenje Državne revizorske institucije na Predlog Zakona o završnom računu budžeta za 2019. godinu

Povodom Izvještaja o reviziji Predloga Zakona o završnom računu budžeta za 2019. godinu, Ministarstvo finansija ističe da je Državna revizorska institucija dala pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijsku reviziju Završnog računa budžeta Crne Gore za 2019. godinu. Pozitivno mišljenje je ujedno i potvrda da je Ministarstvo finansija, kao organ koji priprema Predlog zakona o završnom računu budžeta, izvještaj sastavio i prezentovao na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja...

15.10.2020.

Guverner Žugić i ministar Radunović održali virtuelni sastanak sa zamjenikom generalne direktorice MMF-a Taom Zhangom

Redovni jesenji sastanci Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke ove godine se, usljed okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19, održavaju u virtuelnom formatu. Delegacija Crne Gore, koju predvode guverner CBCG dr Radoje Žugić i ministar finansija Darko Radunović, održala je prvi sastanak sa zamjenikom generalne direktorice MMF-a Taom Zhangom...

05.10.2020.

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u Opštini Danilovgrad

Na osnovu Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", br.21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 44/10) i zaključaka Vlade Crne Gore, broj 07-4303 od 24. septembra 2020. godine, Ministarstvo finansija objavljuje...

01.10.2020.

Metodologija za prenošenje poslova i zadataka finansijskog upravljanja i unutrašnjih kontrola u javnom sektoru

Ministarstvo finansija je, osnovu Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Sl. list Crne Gore“, br. 75/18) i Uredbe o prenošenju poslova i zadataka finansijskog upravljanja i unutrašnjih kontrola u javnom sektoru („Sl. list Crne Gore“, br. 79/20), pripremilo Metodologiju za prenošenje poslova i zadataka finasijskog upravljanja i unutrašnjih kontrola u javnom sektoru. Metodologija čini polaznu osnovu za uspostavljanje sistema odgovornosti rukovodioca koja se tokom vremena i na osnovu stečenih iskustava, može mijenjati i dopunjavati. Razvoj sistema odgovornosti rukovodioca je proces koji će se odvijati u više faza, kako bi se učesnici, odnosno akteri na koje se ova metodologija primjenjuje, mogli lakše prilagoditi novom načinu razmišljanja, koji svakako vodi ka transparentnijem radu javne uprave, njenoj efikasnosti i efektivnosti...

30.09.2020.

Metodologija rada unutrašnje revizije u javnom sektoru

Ovaj dokument je pripremljen od strane Ministarstva finansija uz tehničku podršku Evropske Unije kroz IPA projekat “Unaprijeđenje budžetskog sistema, višegodišnjeg budžetskog planiranja i sistema javne finansijske interne kontrole...